ბათუმი
ბათუმი


2018-19   I
დაარსდა: 1969
(აღდგა 1995)

ოქრო: 3 (1999 2002 2019)
ვერცხლი: 4 (1998 2001 2009 2017)
ბრინჯაო: 1 (2004)
თასი: 2 (2001 2002)

ხარები
რუსთავი


2018-19   II
დაარსდა: 1990


ოქრო: 1 (1993)
ვერცხლი: 2 (1994 2019)
ბრინჯაო: 1 (1997)

არმაზი
მარნეული

2018-19   III
დაარსდა: 2003


ბრინჯაო: 1 (2019)

ლოკომოტივი თბილისი

2018-19   IV
დაარსდა: 1964
 

ოქრო: 10 (1992 1994 2000 2001 2003 2005 2006
              2008 2010 2018)
ვერცხლი: 5 (1967 სბჭ + 1990 1991 2015 2016)
ბრინჯაო: 12 (1968 1972 1978 1981 სბჭ + 1995
             
1996 1999 2002 2007 2009 2011 2014)
თასი: 7 (1978 სბჭ + 1992 2000 2003 2004 2005
              2006)

აია
ქუთაისი


2018-19   V
დაარსდა: 1967

 

ოქრო: 6 (1987 1988 1989 სბჭ + 1990 1991 1995)
ვერცხლი: 5 (1984 სბჭ + 1992 1997 2011 2018)
ბრინჯაო: 4 (1985 სბჭ + 1993 1994 2013)
თასი: 2 (1987 1990 სბჭ)

ლელო სარასენს
თბილისი


2018-19   VI
დაარსდა: 1969 (სპარტაკი)

ოქრო: 6 (2004 2009 2013 2014 2015 2016)
ვერცხლი: 3 (2007 2008 2010)
ბრინჯაო: 1 (2017)
თასი: 3 (2008 2009 2010)

ჯიქი
გორი


2018-19   VII
დაარსდა: 2001
 

ოქრო: 1 (2017)
ბრინჯაო: 2 (2016 2018)

აკადემია
თბილისი


2018-19   VIII
დაარსდა: 1983

ვერცხლი: 2 (2004 2005)
ბრინჯაო: 1 (2003)

ყოჩები
ბოლნისი


2018-19   I (I ლიგაში)
დაარსდა: 1959 (სპი)

 

ოქრო: 3 (1997 1998 2007)
ვერცხლი: 4 (1996 1999 2000 2003)
ბრინჯაო: 5 (2001 2006 2008 2010 2015)
თასი: 1 (2007)

იუნკერები
თბილისი
კიკეთი


2018-19   II (I ლიგაში)
დაარსდა: 2011

საუკეთესო შედეგი: I ლიგაში II ადგილი (2019)

განაცხადზე გადასასვლელად დაწკაპეთ გუნდის ლოგოზე | სახელზე

12/09_2019 @ 13.53