ბათუმი $

43

3

ბაგრატი

0

.

6ლ

ტუჩაშვილი, ტრაპაიძე, ურჯუკაშვილი 2, კობახიძე, ფუტკარაძე

5

კობახიძე 5

1

კობახიძე

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

0ლ

.

0გ

.

1ჯ

ოდიშარია

0

.

სბ

.

წბ

.

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1

ზურა ერისთავი ©'  [1]

2

ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3

ტარიელ დონაძე  [3]

4

არჩილ ალიქაძე ©

5

ამირან მიქაძე

6

ჯონდი კორტავა

7

ვანო ფუტკარაძე

8

ხვიჩა ბუჯიაშვილი

9

ზურა თუთბერიძე

10

ლაშა ხმალაძე

11

დათო ტრაპაიძე

12

ბაჩი გრიგოლია

13

ბექა ურჯუკაშვილი

14

ალექსანდრე ტუჩაშვილი

15

ბახვა კობახიძე

16

გიორგი მენაბდე  [2]

17

ირაკლი კვანტიძე  [1]

18

შოთა გოგისვანიძე  [3]

19

ზურა ბეჟანიძე

20

ნუკრი ფერსელიძე

21

ვიტალი კირინი

22

დურმიშხან ჯაბნიძე

23

ნიკა ნინიძე

ექმ

პაატა ცინცაბაძე

წყა

გიორგი ჭეიშვილი

სტა

დავით გუგუშვილი

მნჯ

მამუკა სალუქვაძე

მწვ

ირაკლი ნინიძე

ბაგრატი ქუთაის (ბგრ)

1

რატი ასათიანი  [1]

2

ლაშა ჭელიძე  [2]

3

დავით ჭელიძე  [3]

4

ამირან ჩიტეიშვილი

5

იური კენჭაძე

6

რეზი არჩვაძე

7

თორნიკე იობიძე

8

გოგა კობახიძე

9

გუჯა კიკვაძე

10

ბაკურ გოშაძე

11

დავით ჩაუჩიძე

12

ჯუმბერ ბალანჩივაძე

13

გია ცნობილაძე

14

ზვიად ოდიშარია

15

სერგი კვერნაძე ©

16

ნუგზარ ბალანჩივაძე  [2]

17

შაკო კეთილაძე  [1]

18

შალვა კიკვაძე  [3]

19

ლევან ჩიქოვანი

20

გიგა კობახიძე

21

გიორგი აბაშიძე

22

ბონდო აბაშიძე

23

ნიკოლოზ ხურციძე

ექმ

გელა დიაკონიძე

წყა

ლევან ცინცაძე

სტა

ბექა სხულუხია

მნჯ

ლევან ცინცაძე

მწვ

ბექა სხულუხია

რეფ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

ილია საჯაია

იდ

პაპუნა ჭიქაბერიძე

დელ

ტარიელ მარგველაშვილი

მე4

გიგა მშვენიერაძე

მდი

ასლან დიასამიძე

2017-18 * დიდი 10

II ტური  *  მატჩი # 9

კვი 10/09 2017  |  ბათუმი, ხელოვნური  @  16.00

წთ

გუნდი

რა

ვინ

ანგ

         

1

ბგრ

დ1

16.04

0:0

16

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

3:0

18

ბგრ

14

ზვიად ოდიშარია

3:3

20

 

წყა

16.27

 

20

ბთმ

შეც

4

არჩილ ალიქაძე ©

19

ზურა ბეჟანიძე

 

31

ბთმ

14

ალექსანდრე ტუჩაშვილი

8:3

31

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

10:3

40+

 

შეს

16.51

10:3

         

შეს

ბგრ

შეც

3

დავით ჭელიძე  [3]

16

ნუგზარ ბალანჩივაძე  [2]

 

         

41

ბთმ

დ2

17.01

10:3

43

ბთმ

შეც

6

ჯონდი კორტავა

20

ნუკრი ფერსელიძე

 

45

ბთმ

11

დათო ტრაპაიძე

15:3

46

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

17:3

48

ბთმ

13

ბექა ურჯუკაშვილი

22:3

49

ბგრ

შეც

1

რატი ასათიანი  [1]

3

დავით ჭელიძე  [3]

 

49

ბგრ

შეც

6

რეზი არჩვაძე

18

შალვა კიკვაძე  [3]

 

49

ბგრ

შეც

13

გია ცნობილაძე

22

ბონდო აბაშიძე

 

51

ბგრ

შეც

9

გუჯა კიკვაძე

21

გიორგი აბაშიძე

 

52

ბგრ

შეც

4

ამირან ჩიტეიშვილი

19

ლევან ჩიქოვანი

 

52

ბთმ

შეც

3

ტარიელ დონაძე  [3]

18

შოთა გოგისვანიძე  [3]

 

52

ბთმ

შეც

1

ზურა ერისთავი ©  [1]

17

ირაკლი კვანტიძე  [1]

 

55

ბთმ

შეც

10

ლაშა ხმალაძე

21

ვიტალი კირინი

 

58

ბთმ

შეც

9

ზურა თუთბერიძე

23

ნიკა ნინიძე

 

60

ბთმ

სის

11

დათო ტრაპაიძე  17.32

22

დურმიშხან ჯაბნიძე

 

63

ბგრ

შეც

10

ბაკურ გოშაძე

23

ნიკოლოზ ხურციძე

 

65

ბგრ

შეც

2

ლაშა ჭელიძე  [2]

17

შაკო კეთილაძე  [1]

 

70

ბთმ

შეც

2

ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16

გიორგი მენაბდე  [2]

 

71

ბთმ

13

ბექა ურჯუკაშვილი

27:3

71

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

29:3

74

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

34:3

74

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

36:3

79

ბთმ

7

ვანო ფუტკარაძე

41:3

80

ბთმ

15

ბახვა კობახიძე

43:3

80

 

დას

17.54

43:3