ვეფხვები

22

47

ლოკომოტივი $

0

.

3

შალიკაშვილი, გელაშვილი, მუჩიაშვილი

2გ

ბროძელი 2

1

ბროძელი

0

.

სბ

ბებიაშვილი

წბ

.

0

.

7ლ

შკინინი 3, წივწივაძე, ძნელაძე, გასვიანი, კოპაძე

6გ

წიკლაური 6

0ჯ

.

0

.

სბ

.

წბ

.

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

ოთო ქარჩავა  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ლევან გომიაშვილი  [3]

4

გიორგი ჟღენტი

5

ზაურ შაქარაშვილი

6

ბექა არველაძე

7

ჟორა მღებრიშვილი

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

9

რეზი ბროძელი

10

ვაჟა მამულაშვილი

11

გელა ფოლადიშვილი

12

გიორგი თუთბერიძე

13

ვანო გაბროშვილი

14

ვალერი ლეგაშვილი

22

გიორგი ბებიაშვილი

16

მიხეილ ზურიკაშვილი  [2]

17

ალექსი მუჩიაშვილი  [1]

18

ვანო გელაშვილი  [3]

19

თორღვა ქაცანაშვილი

20

თენგო ტეტიაშვილი

21

გიორგი კოტორაშვილი

15

მურაზ გიორგაძე

23

ნიკა ბეჟუაშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

დავით ლობჟანიძე

სტა

სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2

შალვა მამუკაშვილი  [2]

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

4

დაჩი კოპაძე

5

ირაკლი წივწივაძე

6

ფარნავაზ გასვიანი

7

ლევან დარასელია

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

9

გიორგი ბეგაძე

10

გიორგი აფციაური

11

გიორგი შკინინი

12

ვახტანგ კავთიძე ©

13

ზურაბ ძნელაძე

14

ლევან გოგოლაშვილი

15

ბექა წიკლაური

16

ირაკლი ქვათაძე  [2]

17

გიორგი არაბული  [1]

18

გაგა გორგასლიძე  [3]

19

ვასიკო ყველაიძე

20

თორნიკე ტურაშვილი

21

ლაშა გედეხაური

22

გიორგი ტალახაძე

23

იოანე ხელაია

ექმ

ბესო აბრამიშვილი

წყა

გაგა არაბული

ექმ

დავით კობახიძე

მნჯ

ივანე დავითაშვილი

მწვ

თემურ ბენდიაშვილი

რეფ

გია ამირხანაშვილი

იდ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

ილია საჯაია

დელ

გია ქერაშვილი

მე4

სანდრო ლომსაძე

მდი

დემეტრე ცალუღელაშვილი

2018-19 * დიდი 10

I ტური  *  მატჩი # 4

კვი 02/09 2018  |  რუსთავი, ახალი  @  15.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  14.26

 

         

1

ვფხ

დ1

15.01

0:0

8 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

3:0

15 ლოკ

11

გიორგი შკინინი

3:5

16 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

3:7

21 ლოკ

5

ირაკლი წივწივაძე

3:12

22 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

3:14

31 ლოკ

13

ზურაბ ძნელაძე

3:19

32 ვფხ სბ

22

გიორგი ბებიაშვილი

 

33 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

3:21

38 ლოკ

6

ფარნავაზ გასვიანი

3:26

40+3   შეს

15.48

3:26

         
შეს ვფხ დაბ

22

გიორგი ბებიაშვილი

 
შეს ვფხ შეც

22

გიორგი ბებიაშვილი

15

მურაზ გიორგაძე

 
შეს ლოკ შეც

7

ლევან დარასელია

19

ვასიკო ყველაიძე

 
       

 

41 ლოკ დ2

16.02

3:26

       

 

48 ვფხ შეც

4

გიორგი ჟღენტი

19

თორღვა ქაცანაშვილი

 
48 ვფხ შეც

14

ვალერი ლეგაშვილი

21

გიორგი კოტორაშვილი

 
48 ლოკ შეც

5

ირაკლი წივწივაძე

20

თორნიკე ტურაშვილი

 
48 ლოკ შეც

12

ვახტანგ კავთიძე ©

22

გიორგი ტალახაძე

 
53 ლოკ შეც

14

ლევან გოგოლაშვილი

23

იოანე ხელაია

 

55 ვფხ შეც

1

ოთო ქარჩავა  [1]

17

ალექსი მუჩიაშვილი  [1]

 
55 ვფხ შეც

3

ლევან გომიაშვილი  [3]

18

ვანო გელაშვილი  [3]

 
55 ლოკ შეც

2

შალვა მამუკაშვილი  [2]

16

ირაკლი ქვათაძე  [2]

58 ვფხ

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

8:26

58 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

10:26

58 ვფხ შეც

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16

მიხეილ ზურიკაშვილი  [2]

 
59 ვფხ შეც

7

ჟორა მღებრიშვილი

20

თენგო ტეტიაშვილი

 
60 ვფხ

18

ვანო გელაშვილი  [3]

15:26

61 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

17:26

62 ლოკ

11

გიორგი შკინინი

17:31

63 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

17:33

67 ლოკ შეც

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17

გიორგი არაბული  [1]

 

68 ლოკ

11

გიორგი შკინინი

17:38

68 ვფხ შეც

10

ვაჟა მამულაშვილი

23

ნიკა ბეჟუაშვილი

 
68 ლოკ შეც

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

18

გაგა გორგასლიძე  [3]

 
68 ლოკ შეც

9

გიორგი ბეგაძე

21

ლაშა გედეხაური

 
69 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

17:40

71 ვფხ შეც

16

მიხეილ ზურიკაშვილი  [2]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

 

72 ვფხ

17

ალექსი მუჩიაშვილი  [1]

22:40

80+2 ლოკ

4

დაჩი კოპაძე

22:45

80+3 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

22:47

80+3   დას

16.53

22:47