აკადემია

7

46

ბათუმი $

0

.

1ლ

მოსულიშვილი

1გ

მოძღვრიშვილი

0

.

0

.

სბ

მოსულიშვილი

წბ

.

0

.

7ლ

ურჯუკაშვილი, ფუტკარაძე 2, ბუჯიაშვილი 2, ერისთავი, თედორაძე

4

მ.ნინიძე 4

1

მ.ნინიძე

0

.

სბ

ურჯუკაშვილი, გოგისვანიძე, თოდუა

წბ

.

აკადემია თბილისი (აკდ)

1

ბექა გვარამია  [1]

2

ლევან ლომაური  [2]

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4

გიორგი ილურიძე

5

ვანო ბურდული

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

დავით ივანოვი

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

10

კოტე ახობაძე

11

დუტა ომანაშვილი

12

გიორგი ჭუაძე

13

გიორგი მელაძე

14

საბა ილურიძე

15

დავით მოძღვრიშვილი

16

გელა მახარაშვილი  [2]

17

გოგა ქადარია  [1]

18

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19

გიორგი მოსულიშვილი

20

გიორგი გოგლიძე

21

ირაკლი ბეგაძე

22

სანდრო მარგიანი

23

მიშა ახობაძე

ექმ

თამაზ ფხაკაძე

წყა

გიორგი ღამბაშიძე

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1

ზურა ერისთავი  [1]

2

ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3

მიხეილ წიკლაური [3]

4

ხვიჩა ბუჯიაშვილი

5

ამირან მიქაძე

6

გუგა ხანთაძე

7

საბა შუბითიძე

8

ვანო ფუტკარაძე

9

ზურა თუთბერიძე

10

მამუკა ნინიძე ©

11

ლადო მიმინოშვილი

12

ბექა ურჯუკაშვილი

13

სანდრო თოდუა

14

ანზორ სიჭინავა

15

დურმიშხან ჯაბნიძე

16

გიორგი თედორაძე  [2]

17

შოთა გოგისვანიძე  [1]

18

ტარიელ დონაძე  [3]

19

ნუკრი ფერსელიძე

20

ჯონდი კორტავა

21

ნიკა ნინიძე

22

ბაჩი გრიგოლია

23

დათო ტრაპაიძე

ექმ

პაატა ცინცაბაძე

წყა

გიორგი ჭეიშვილი

სტა

დავით გუგუშვილი

მნჯ

გიგა ხოჭოლავა

მწვ

ირაკლი ნინიძე

რეფ

ონისე მოგელაშვილი

იდ

შოთა თევზაძე

იდ

ირაკლი ჭანუყვაძე

იდ

საბა აბულაშვილი

დელ

გოგი ჯალაღონია

მე4

ბექა აქუბარდია

მდი

ნიკო გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

I ტური  *  მატჩი # 5

კვი 02/09 2018  |  თბილისი, ავჭალა  @  17.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

0

 

ნომ

გადამოწმდა  16.00

 

         

1

აკდ

დ1

17.01

0:0

16 ბთმ __

2

ბექა მამრიკიშვილი  [2]

ვიდ

22 ბთმ

12

ბექა ურჯუკაშვილი

0:5

22 ბთმ

10

მამუკა ნინიძე ©

0:7

24 ბთმ სბ

12

ბექა ურჯუკაშვილი

33 აკდ შეც

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

19

გიორგი მოსულიშვილი

33 ბთმ შეც

7

საბა შუბითიძე

20

ჯონდი კორტავა

34 ბთმ დაბ

12

ბექა ურჯუკაშვილი

36 ბთმ

10

მამუკა ნინიძე ©

0:10

40 აკდ სბ

19

გიორგი მოსულიშვილი

40+2 ბთმ

8

ვანო ფუტკარაძე

0:15

40+3 შეს

17.58

0:15

         
შეს აკდ შეც

1

ბექა გვარამია  [1]

17

გოგა ქადარია  [1]

შეს აკდ შეც

2

ლევან ლომაური  [2]

16

გელა მახარაშვილი  [2]

შეს აკდ შეც

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

შეს აკდ შეც

10

კოტე ახობაძე

22

სანდრო მარგიანი

         
41 ბთმ დ2

18.12

43 ბთმ

8

ვანო ფუტკარაძე

0:20

48 ბთმ

4

ხვიჩა ბუჯიაშვილი

0:25

48 აკდ დაბ

19

გიორგი მოსულიშვილი

52 აკდ შეც

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

21

ირაკლი ბეგაძე

52 ბთმ შეც

8

ვანო ფუტკარაძე

19

ნუკრი ფერსელიძე

54 ბთმ

1

ზურა ერისთავი  [1]

0:30

55 ბთმ

10

მამუკა ნინიძე ©

0:32

55 ბთმ შეც

1

ზურა ერისთავი  [1]

17

შოთა გოგისვანიძე  [1]

55 ბთმ შეც

2

ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16

გიორგი თედორაძე  [2]

55 ბთმ შეც

3

მიხეილ წიკლაური [3]

18

ტარიელ დონაძე  [3]

57 აკდ შეც

8

დავით ივანოვი

20

გიორგი გოგლიძე

57 ბთმ შეც

12

ბექა ურჯუკაშვილი

22

ბაჩი გრიგოლია

59 ბთმ სბ

17

შოთა გოგისვანიძე  [1]

60 ბთმ შეც

9

ზურა თუთბერიძე

21

ნიკა ნინიძე

60 ბთმ შეც

11

ლადო მიმინოშვილი

23

დათო ტრაპაიძე

62 ბთმ

4

ხვიჩა ბუჯიაშვილი

0:37

63 ბთმ

10

მამუკა ნინიძე ©

0:39

65 აკდ შეც

14

საბა ილურიძე

23

მიშა ახობაძე

66 ბთმ

16

გიორგი თედორაძე [2]

0:44

67 ბთმ

10

მამუკა ნინიძე ©

0:46

70 ბთმ სბ

13

სანდრო თოდუა

70 ბთმ დაბ

17

შოთა გოგისვანიძე  [1]

73 აკდ

19

გიორგი მოსულიშვილი

5:46

74 აკდ

15

დავით მოძღვრიშვილი

7:46

79 ბთმ გავ

6

გუგა ხანთაძე

80 ბთმ დაბ

13

სანდრო თოდუა

80+2 დას

18.59

7:46