ლოკომოტივი $

41

6

აკადემია

0

.

6

ძნელაძე, შკინინი, ბეგაძე, კოპაძე, წივწივაძე, გასვიანი

4გ

წიკლაური 4

1

წიკლაური

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

0ლ

.

0გ

.

2ჯ

მოძღვრიშვილი 2

0

.

სბ

.

წბ

.

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2

ლევან ჭავჭავაძე [2]

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

4

თორნიკე ტურაშვილი

5

გიორგი გეგია

6

ფარნავაზ გასვიანი

7

დაჩი კოპაძე

25

ზვიად მაისურაძე

9

გიორგი ბეგაძე

10

გიორგი აფციაური

11

გიორგი შკინინი

12

ვახტანგ კავთიძე ©

13

ზურაბ ძნელაძე

14

ლევან გოგოლაშვილი

15

ბექა წიკლაური

16

ირაკლი ქვათაძე  [2]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

18

გიორგი არაბული  [3]

19

ირაკლი წივწივაძე

20

ვასიკო ყველაიძე

21

ლაშა გედეხაური

22

გიორგი ტალახაძე

23

იოანე ხელაია

ექმ

ბესო აბრამიშვილი

წყა

დათო კობახიძე

სტა

დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ

ივანე დავითაშვილი

მწვ

თემურ ბენდიაშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1

ბექა გვარამია  [1]

2

გელა მახარაშვილი  [2]

3

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

4

ვანო ბერიკაშვილი

5

ვანო ბურდული

6

გიორგი ილურიძე

7

დავით ჩადუნელი

8

პაატა ზედაშიძე

9

ირაკლი ბეგაძე

10

სანდრო მარგიანი

11

გიორგი მელაძე

12

გიორგი ჭუაძე

13

მიშა ახობაძე

14

საბა ილურიძე

15

დავით მოძღვრიშვილი ©

16

ლევან ლომაური  [2]

17

გოგა ქადარია [1]

18

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

19

ალექსანდრე მაღლაკელიძე

20

გიორგი მოსულიშვილი

23

დავით ივანოვი

21

ჯიმი ღამბაშიძე

22

ირაკლი ტრაპაიძე

ექმ

გუგა ადამია

წყა

ზურა მინდიაშვილი

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

რეფ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

ონისე მოგელაშვილი

იდ

ნინო ელოშვილი

იდ

ნოდარ რობიტაშვილი

დელ

გელა მიქაბერიძე

მე4

შოთა თევზაძე

მდი

დემეტრე ცალუღელაშვილი

2018-19 * დიდი 10

IV ტური  *  მატჩი # 20

კვი 23/09 2018  |  თბილისი, ავჭალა  @  17.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  17.09

 

         

1

ლოკ

დ1

17.30

0:0

13 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

3:0

17 აკდ სის

13

მიშა ახობაძე  17.48

22

ირაკლი ტრაპაიძე

 

20 ლოკ

13

ზურაბ ძნელაძე

8:0

24 აკდ

15

დავით მოძღვრიშვილი ©

8:3

40+1 ლოკ

11

გიორგი შკინინი

13:3

40+2 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

15:3

40+2   შეს

18.15

15:3

         
41 აკდ დ2

18.27

15:3

         
45 ლოკ შეც

5

გიორგი გეგია

19

ირაკლი წივწივაძე

 

48 ლოკ

9

გიორგი ბეგაძე

20:3

50 აკდ შეც

1

ბექა გვარამია  [1]

17

გოგა ქადარია [1]

 
50 აკდ შეც

2

გელა მახარაშვილი  [2]

16

ლევან ლომაური  [2]

 
50 აკდ შეც

3

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 
50 აკდ

15

დავით მოძღვრიშვილი ©

20:6

52 ლოკ

7

დაჩი კოპაძე

25:6

53 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

27:6

55 ლოკ შეც

2

ლევან ჭავჭავაძე [2]

16

ირაკლი ქვათაძე  [2]

 
55 აკდ შეც

9

ირაკლი ბეგაძე

21

ჯიმი ღამბაშიძე

 
58 აკდ შეც

4

ვანო ბერიკაშვილი

19

ალექსანდრე მაღლაკელიძე

 
58 აკდ შეც

8

პაატა ზედაშიძე

23

დავით ივანოვი

 
60 ლოკ შეც

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

18

გიორგი არაბული  [3]

 
65 ლოკ შეც

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

 
65 ლოკ შეც

25

ზვიად მაისურაძე

20

ვასიკო ყველაიძე

 
67 ლოკ შეც

9

გიორგი ბეგაძე

21

ლაშა გედეხაური

 
69 აკდ შეც

6

გიორგი ილურიძე

20

გიორგი მოსულიშვილი

 
73 ლოკ

19

ირაკლი წივწივაძე

32:6

74 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

34:6

76 ლოკ შეც

12

ვახტანგ კავთიძე ©

22

გიორგი ტალახაძე

 
76 ლოკ შეც

14

ლევან გოგოლაშვილი

23

იოანე ხელაია

 
77 აკდ შეც

17

გოგა ქადარია [1]

1

ბექა გვარამია  [1]

 
80+2 ლოკ

6

ფარნავაზ გასვიანი

39:6

80+2 ლოკ

15

ბექა წიკლაური

41:6

80+2   დას

19.15

41:6