არმაზი $

55

15

ვეფხვები

0

.

8ლ

სპანდერაშვილი 2, მარჯანიშვილი 2, ხუროშვილი, დვალიშვილი, მინაშვილი, იაშაღაშვილი

6

ჯინჭველაშვილი 6

1

ჯინჭველაშვილი

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

2ლ

ბებიაშვილი, შალიკაშვილი

1

ბროძელი

1

ბროძელი

0

.

სბ

ქაცანაშვილი

წბ

.

არმაზი მარნეული (ამზ)

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

2

გოგა ხუროშვილი  [2]

3

ვაჟა თაგაური  [3]

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

5

იოანე იაშაღაშვილი

6

შალვა დიდებულიძე

7

საბა ბერაძე

8

ილია სპანდერაშვილი

9

მიშიკო ალანია

10

გივი ცინცაძე

11

კოტე მარჯანიშვილი

12

გიორგი კვესელაძე

13

ბადრი ლიპარტელიანი ©

14

ნიკა გიგაური

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

16

საბა კურატიშვილი  [2]

17

გეგი მურუსიძე  [1]

18

გია ხარაიშვილი  [3]

19

ბესო ბარბაქაძე

20

ოთარ მინაშვილი

21

ლუკა დვალიშვილი

22

ნიკა წიკლაური

23

გიორგი მიქანაძე

ექმ

ირაკლი შაორშძე

წყა

ნიკა პინაიშვილი

სტა

ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ

ზურაბ პინაიშვილი

მწვ

ირაკლი მაჩხანელი

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

ოთო ქარჩავა  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ლევან გომიაშვილი  [3]

4

გიორგი ჟღენტი

5

თენგო ტეტიაშვილი

6

ბექა არველაძე

7

ჟორა მღებრიშვილი

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

9

რეზი ბროძელი

10

ვაჟა მამულაშვილი

11

გელა ფოლადიშვილი

12

ვანო გაბროშვილი

13 ->

გიორგი ბებიაშვილი

14

მურაზ გიორგაძე

15

ლაშა გურგენიძე

16

ვანო გელაშვილი  [2]

17

ლევან ნაკვეთაური  [1]

18

გიორგი ლაფერიშვილი  [3]

19

თორღვა ქაცანაშვილი

20

ზაურ შაქარაშვილი

21

ნიკა ბეჟუაშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

23

გიორგი კოტორაშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

დავით ლობჟანიძე

სტა

სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

რეფ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

შოთა თევზაძე

იდ

შოთა ცაგარეიშვილი

იდ

ნოდარ რობიტაშვილი

დელ

ირაკლი დოლიძე

მე4

სულხან ჩიხლაძე

მდი

ნიკო გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

V ტური  *  მატჩი # 22

შაბ 29/09 2018  |  თბილისი, შევარდენი  @  14.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  13.19

 

         

1

ამზ

დ1

14.01

0:0

7 ამზ

8

ილია სპანდერაშვილი

5:0

14 ვფხ ნომ

13

გიორგი ბებიაშვილი

უნომრო

 

17 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

8:0

32 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

8:3

36 ამზ

11

კოტე მარჯანიშვილი

13:3

37 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

15:3

38 ვფხ შეც

4

გიორგი ჟღენტი

20

ზაურ შაქარაშვილი

 

40+2 ამზ

2

გოგა ხუროშვილი  [2]

20:3

40+3   შეს

14.48

 
         
შეს ვფხ შეც

1

ოთო ქარჩავა  [1]

18

გიორგი ლაფერიშვილი  [3]

 
შეს ვფხ შეც

3

ლევან გომიაშვილი  [3]

17

ლევან ნაკვეთაური  [1]

 
შეს ვფხ შეც

10

ვაჟა მამულაშვილი

21

ნიკა ბეჟუაშვილი

 
შეს ვფხ შეც

12

ვანო გაბროშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

 
შეს ვფხ შეც

15

ლაშა გურგენიძე

23

გიორგი კოტორაშვილი

 
         
41 ვფხ დ2

14.59

 
44 ამზ

8

ილია სპანდერაშვილი

25:3

45 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

27:3

46 ამზ შეც

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17

გეგი მურუსიძე  [1]

 

47 ვფხ

უნომრო

გიორგი ბებიაშვილი

27:8

48 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

27:10

49 ამზ შეც

3

ვაჟა თაგაური  [3]

18

გია ხარაიშვილი  [3]

 
49 ამზ შეც

8

ილია სპანდერაშვილი

20

ოთარ მინაშვილი

 
55 ვფხ

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

27:15

59 ამზ შეც

6

შალვა დიდებულიძე

19

ბესო ბარბაქაძე

 
56 ამზ შეც

9

მიშიკო ალანია

21

ლუკა დვალიშვილი

 
61 ამზ

21

ლუკა დვალიშვილი

32:15

62 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

34:15

62 ამზ შეც

14

ნიკა გიგაური

22

ნიკა წიკლაური

 
62 ვფხ შეც

უნომრო

გიორგი ბებიაშვილი

19

თორღვა ქაცანაშვილი

 
64 ამზ შეც

10

გივი ცინცაძე

23

გიორგი მიქანაძე

 
66 ამზ შეც

2

გოგა ხუროშვილი  [2]

16

საბა კურატიშვილი  [2]

 
66 ვფხ შეც

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16

ვანო გელაშვილი  [2]

 
70 ამზ

20

ოთარ მინაშვილი

39:15

71 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

41:15

71 ვფხ შეც

17

ლევან ნაკვეთაური  [1]

3

ლევან გომიაშვილი  [3]

 
71 ვფხ შეც

18

გიორგი ლაფერიშვილი  [3]

1

ოთო ქარჩავა  [1]

 
71 ვფხ გავ

7

ჟორა მღებრიშვილი

 
76 ამზ

5

იოანე იაშაღაშვილი

46:15

77 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

48:15

78 ვფხ სბ

19

თორღვა ქაცანაშვილი

 

79 ამზ

11

კოტე მარჯანიშვილი

53:15

79 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

55:15

80+1   დას

15.44

55:15