ჯიქი $

16

19

ლოკომოტივი

0

.

1

ხიდეშელი

1გ

ფურცხვანიძე

3

ფურცხვანიძე 3

0

.

სბ

ორაგველიძე, სუთიძე, კაკაურიძე 2

წბ

კაკაურიძე

0

.

1ლ

კოპაძე

1

წიკლაური

4ჯ

წიკლაური 4

0

.

სბ

ვ. ქვათაძე, ი. ქვათაძე, ქართველიშვილი

წბ

.

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

2

რობერტ სუთიძე  [2]

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

4

ვლადიმერ გოგოლიძე

5

დემურ ეფრემიძე

6

მიხეილ ჩაჩავა

7

გიორგი მჭედლიშვილი

8

ნიკა სუხაშვილი ©

9

ლაშა ნადირაძე

10

სანდრო ფურცხვანიძე

11

ნიკა სამხარაძე

12

გიორგი წიკლაური

13

რატი ხუციშვილი

14

ნიკა ბიწაძე

15

ირაკლი სვანიძე

21

დავით ხიდეშელი  [2]

17

გენო ხელია  [1]

18

მიშა ფსუტური [3]

19

ლევან დათუნაშვილი

24

ლაშა საჯაია

20

თორნიკე ვახანია

22

დიმიტრი კალანდაძე

23

დიტო კიკნაძე

ექმ

ირაკლი ბერიაშვილი

წყა

ვახო ჯინჭარაძე

სტა

გოჩა კვაჭანტირაძე

მნჯ

გოჩა კვაჭანტირაძე

მწვ

ოლივიე შაზო

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1->5*

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

4

გაგა არაბული

5

გიორგი გეგია

6

ფარნავაზ გასვიანი

7

დაჩი კოპაძე

25

ზვიად მაისურაძე

9

ლაშა გედეხაური

10

ბექა წიკლაური

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

12

ვახტანგ კავთიძე ©

13

გიგა გაგოშვილი

15

გრიგოლ ჩახვაძე

14

ლევან გოგოლაშვილი

16

ლევან ჭავჭავაძე  [2]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

18

გიორგი არაბული  [3]

19

ირაკლი წივწივაძე

20

ლევან დარასელია

24

ვასილ ყველაიძე

22

გიორგი ნეფარიძე

23

დავით გულიტაშვილი

ექმ

დავით კობახიძე

წყა

სიმონ მაისურაძე

სტა

დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ

ივანე დავითაშვილი

მწვ

თემურ ბენდიაშვილი

რეფ

საბა აბულაშვილი

იდ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ

ირაკლი დოლიძე

მე4

ნინო ელოშვილი

მდი

ვასილ ბალახაძე

2018-19 * დიდი 10

VIII ტური  *  მატჩი # 36

პარ 2/11 2018  |  გორი, ჭალა  @  16.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.30

 

         

1

ლოკ

დ1

16.01

0:0

3 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

0:3

8 ჯიქ

10

სანდრო ფურცხვანიძე

3:3

13 ლოკ

7

დაჩი კოპაძე

3:8

14 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

3:10

21 ჯიქ

10

სანდრო ფურცხვანიძე

6:10

28 ჯიქ

10

სანდრო ფურცხვანიძე

9:10

       

 

40 ჯიქ სბ

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

 
40 ჯიქ

2

რობერტ სუთიძე  [2]

 
40 ჯიქ

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

 
40 ლოკ

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

 
40 ლოკ

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

 
40 ლოკ

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

 
         
40 ჯიქ სპე

6

მიხეილ ჩაჩავა

17

გენო ხელია  [1]

 
40 ჯიქ

11

ნიკა სამხარაძე

21

დავით ხიდეშელი  [2]

 
40 ჯიქ

4

ვლადიმერ გოგოლიძე

18

მიშა ფსუტური [3]

 
40 ლოკ

25

ზვიად მაისურაძე

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

 
40 ლოკ

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

16

ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 
40 ლოკ

5

გიორგი გეგია

18

გიორგი არაბული  [3]

 
40   შეს

16.42

9:10

       

 

შეს ლოკ ნომ

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

5*

 

       

 

41 ჯიქ დ2

17.01

 

45 ჯიქ

21

დავით ხიდეშელი  [2]

14:10

46 ჯიქ

10

სანდრო ფურცხვანიძე

16:10

       

 

50 ჯიქ დაბ

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

 
50 ჯიქ

2

რობერტ სუთიძე  [2]

 
50 ჯიქ

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

 
50 ლოკ

5*

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

 
50 ლოკ

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

 
50 ლოკ

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

 
         
50 ჯიქ დაბ

17

გენო ხელია  [1]

6

მიხეილ ჩაჩავა

 
50 ჯიქ

21

დავით ხიდეშელი  [2]

11

ნიკა სამხარაძე

 
50 ჯიქ

18

მიშა ფსუტური [3]

4

ვლადიმერ გოგოლიძე

 
50 ლოკ

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

25

ზვიად მაისურაძე

 
50 ლოკ

16

ლევან ჭავჭავაძე  [2]

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

 
50 ლოკ

18

გიორგი არაბული  [3]

5

გიორგი გეგია

 
         
55 ჯიქ შეც

5

დემურ ეფრემიძე

19

ლევან დათუნაშვილი

 

58 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

16:13

59 ჯიქ სბ + წბ

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

 
59 ჯიქ სპე

6

მიხეილ ჩაჩავა

18

მიშა ფსუტური [3]

 
60 ლოკ შეც

4

გაგა არაბული

20

ლევან დარასელია

 
61 ჯიქ შეც

2

რობერტ სუთიძე  [2]

21

დავით ხიდეშელი  [2]

 
62 ლოკ შეც

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

16

ლევან ჭავჭავაძე  [2]

 
63 ლოკ შეც

5

გიორგი გეგია

19

ირაკლი წივწივაძე

 
74 ჯიქ შეც

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

17

გენო ხელია  [1]

 
76 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

16:16

78 ჯიქ შეც

13

რატი ხუციშვილი

22

დიმიტრი კალანდაძე

 

80 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

16:19

80+1   დას

17.46

16:19