ხარები

19

12

ვეფხვები $

1

.

2

ქავთარაძე, ხაბაშვილი

1გ

ბუჯიაშვილი

0

.

0

.

სბ

ხაბაშვილი, კევლიშვილი

წბ

კოშაძე

0

.

2ლ

ჟღენტი, ბროძელი

1

ბროძელი

0ჯ

.

0

.

სბ

გიორგაძე, შაქარაშვილი, ლეგაშვილი

წბ

.

ხარები რუსთავი (ხარ)

1

ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

3

გიორგი გოგოლაძე  [3]

4

გიორგი ხაბაშვილი

5

ნიკოლოზ ბერძული

6

ზვიად ციცქიშვილი

7

გიგა ქვლივიძე

26

თორნიკე აქუბარდია

9

კობა ბუჯიაშვილი

10

გიორგი ბასილაია ©

27

ზურა ქავთარაძე

12

გურამ ქანდაურიშვილი

13

გიორგი კოშაძე

14

დავით თაბუკაშვილი

15

ლევან ნარიმანიძე

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

17

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

18

გიგა გულორდავა  [3]

19

ლუკა გელაშვილი

20

პაატა ბურჭულაძე

21

გიორგი პეტრიაშვილი

25

გიორგი ნათელაშვილი

22

ლექსო მელიქიშვილი

ექმ

გიორგი შაორშაძე

წყა

ლაშა გოგიაშვილი

სტა

ზაზა ხუციშვილი

მნჯ

გია ქერაშვილი

მწვ

მამუკა მინდორაშვილი

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

მიხეილ ზურიკაშვილი  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

4

ზაურ შაქარაშვილი

5

გიორგი ჟღენტი

6

ბექა არველაძე

7

ჟორა მღებრიშვილი

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

9

რეზი ბროძელი

10

ნიკა ბეჟუაშვილი

11

გელა ფოლადიშვილი

12

ვაჟა მამულაშვილი

13

ვანო გაბროშვილი

14

მურაზ გიორგაძე

15

გიორგი ბებიაშვილი

16

ოთარ ქარჩავა  [2]

17

გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

19

ლევან გომიაშვილი

20

გიორგი მექვაბიშვილი

21

გიორგი კოტორაშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

23

ვალერი ლეგაშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

დავით ლობჟანიძე

სტა

ზურა ამონაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

რეფ

საბა აბულაშვილი

იდ

შოთა თევზაძე

იდ

შოთა ცაგარეიშვილი

იდ

თორნიკე გვირჯიშვილი

დელ

ირაკლი დოლიძე

მე4

ირაკლი ჭანუყვაძე

მდი

დემეტრე ცალუღელაშვილი

2018-19 * დიდი 10

IX ტური  *  მატჩი # 45

კვი 02/12 2018  |  რუსთავი, ახალი  @  16.15

წთ'

გუნ

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.54

 

         

1

ვფხ

დ1

16.17

0:0

5

ვფხ სბ

14

მურაზ გიორგაძე

 

12 ხარ

27

ზურა ქავთარაძე

5:0

15 ვფხ დაბ

14

მურაზ გიორგაძე

 
37 ვფხ სბ

4

ზაურ შაქარაშვილი

 

40   შეს

17.05

5:0

         
შეს ვფხ შეც

14

მურაზ გიორგაძე

23

ვალერი ლეგაშვილი

 

         
41 ხარ დ2

17.18

5:0

42 ვფხ სბ

23

ვალერი ლეგაშვილი

 
44 ვფხ შეც

1

მიხეილ ზურიკაშვილი  [1]

17

გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

 
44 ხარ

7 ქულიანი საჯარიმო ლელო

12:0

46 ხარ

4

გიორგი ხაბაშვილი

17:0

47 ვფხ დაბ

4

ზაურ შაქარაშვილი

 

48 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

19:0

48 ხარ შეც

3

გიორგი გოგოლაძე  [3]

18

გიგა გულორდავა  [3]

 
49 ხარ შეც

14

დავით თაბუკაშვილი

22

ლექსო მელიქიშვილი

 
49 ვფხ შეც

10

ნიკა ბეჟუაშვილი

21

გიორგი კოტორაშვილი

 
51 ხარ შეც

6

ზვიად ციცქიშვილი

20

პაატა ბურჭულაძე

 
51 ვფხ შეც

4

ზაურ შაქარაშვილი

19

ლევან გომიაშვილი

 
52 ხარ შეც

1

ნიკოლოზ ცუხიშვილი  [1]

17

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

 
53 ხარ შეც

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 
53 ხარ შეც

12

გურამ ქანდაურიშვილი

25

გიორგი ნათელაშვილი

 
53 ვფხ შეც

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

 
53 ვფხ შეც

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

20

გიორგი მექვაბიშვილი

 
53 ვფხ დაბ

23

ვალერი ლეგაშვილი

 
54 ხარ სბ

4

გიორგი ხაბაშვილი

 

60 ხარ სბ

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 

60 ვფხ

5

გიორგი ჟღენტი

19:5

61 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

19:7

63 ხარ სპე

20

პაატა ბურჭულაძე

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

 
64 ხარ დაბ

4

გიორგი ხაბაშვილი

 
68 ხარ წბ

13

გიორგი კოშაძე

 
68 ვფხ შეც

5

გიორგი ჟღენტი

16

ოთარ ქარჩავა  [2]

 
70 ვფხ შეც

11

გელა ფოლადიშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

 
70 ხარ შეც

4

გიორგი ხაბაშვილი

19

ლუკა გელაშვილი

 
70 ხარ დაბ

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 
70 ხარ დაბ

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

20

პაატა ბურჭულაძე

 
73 ვფხ შეც

17

გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

1

მიხეილ ზურიკაშვილი  [1]

 
74 ვფხ

9

რეზი ბროძელი

19:12

80+4   დას

18.10

19:12