არმია

9

28

ლოკომოტივი $

0

.

0

.

0

.

3

კობახიძე

0

.

სბ

გოგლიძე, ნიკოლავა

წბ

ზვიადაური

0

.

4ლ

ძნელაძე, ი.ქვათაძე, გოგოლაშვილი, მაისურაძე

4

წიკლაური

0ჯ

.

0

.

სბ

კოპაძე

წბ

გედეხაური

არმია თბილისი (არმ)

1

შალვა ზვიადაური  [1]

2

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

3

დავით ბარბაქაძე  [3]

4

ვასილ მახარაძე

5

გიგა ჯულუხაძე

6

თორნიკე გოგლიძე

7

ბექა გუგეშაშვილი

8

ალექსანდრე კალმახელიძე ©

9

გიორგი ბოხუა

10

საბა ნიკოლავა

11

დავით მესხი

12

ირაკლი ლაბაძე

13

ნიკოლოზ ცირეკიძე

14

ალექსანდრე მერკვილიშვილი

15

ბახვა კობახიძე

16

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

18

სოლომონ ქარუხნიშვილი  [3]

19

მიხეილ მასხარაშვილი

20

გიორგი ქუთათელაძე

21

სანდრო ნახუცრიშვილი

22

გოდერძი ჭინჭარაული

23

თედო დევიძე

ექმ

ნიკოლოზ შათირიშვილი

წყა

ირაკლი კუტალაძე

წყა

დავით გურგენაძე

სტა

ლევან ცაბაძე

მნჯ

ბადრი ბოხუა

მწვ

ლევან ცაბაძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

4

დაჩი კოპაძე

19

გაგა არაბული

6

ვახტანგ ამირანაშვილი

7

ვასილ ყველაიძე

25

ზვიად მაისურაძე

9

ლაშა გედეხაური

10

ბექა წიკლაური

11

იოანე ხელაია

12

გიორგი ტალახაძე

13

ზურაბ ძნელაძე

22

ვახტანგ კავთიძე ©

14

ლევან გოგოლაშვილი

16

ერიკ ღვინჯილია  [2]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

18

გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

20

ლევან დარასელია

24

თორნიკე ტურაშვილი

21

გიორგი ხვისტანი

28

გიგა გაგოშვილი

23

დავით გულიტაშვილი

ექმ

ბესო აბრამიშვილი

ექმ

დავით კობახიძე

წყა

სიმონ მაისურაძე

სტა

დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ

ივანე დავითაშვილი

მწვ

თემურ ბენდიაშვილი

რეფ

ონისე მოგელაშვილი

იდ

თორნიკე გვირჯიშვილი

იდ

საბა აბულაშვილი

დელ

გელა მიქაბერიძე

მე4

შოთა ცაგარეიშვილი

მდი

ლუკა გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XI ტური  *  მატჩი # 51

პარ 25/01 2019  |  თბილისი, შევარდენი  @  16.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  14.58

 

         

1

არმ

დ1

16.01

0:0

6 არმ

15

ბახვა კობახიძე

3:0

8 ლოკ

13

ზურაბ ძნელაძე

3:5

9 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

3:7

12 არმ სის

15

ბახვა კობახიძე  16.12

22

გოდერძი ჭინჭარაული

 
16 არმ დაბ

22

გოდერძი ჭინჭარაული

15

ბახვა კობახიძე  16.17

 
21 ლოკ

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

3:12

22 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

3:14

25 ლოკ

14

ლევან გოგოლაშვილი

3:19

26 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

3:21

38 ლოკ შეც

7

ვასილ ყველაიძე

24

თორნიკე ტურაშვილი

 
40 არმ წბ

1

შალვა ზვიადაური  [1]

 
40 ლოკ წბ

9

ლაშა გედეხაური

 

40   შეს

16.50

3:21

         
შეს არმ შეც

2

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

16

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

 

შეს არმ სპე?

5

გიგა ჯულუხაძე

18

სოლომონ ქარუხნიშვილი  [3]

შეც!

შეს არმ შეც

9

გიორგი ბოხუა

21

სანდრო ნახუცრიშვილი

 
შეს არმ შეც

12

ირაკლი ლაბაძე

22

გოდერძი ჭინჭარაული

 
შეს ლოკ შეც

19

გაგა არაბული

20

ლევან დარასელია

 
შეს ლოკ შეც

11

იოანე ხელაია

23

დავით გულიტაშვილი

 
         

41

ლოკ

დ2

17.03

3:21

46

არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:21

49 არმ

15

ბახვა კობახიძე

9:21

50 ლოკ სბ

4

დაჩი კოპაძე

 
53 არმ შეც

8

ალექსანდრე კალმახელიძე ©

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

 
60 ლოკ დაბ

4

დაჩი კოპაძე

 
61 ლოკ შეც

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

18

გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

 
63 არმ სბ

6

თორნიკე გოგლიძე

 
64 არმ სბ

10

საბა ნიკოლავა

 
65 არმ შეც

13

ნიკოლოზ ცირეკიძე

23

თედო დევიძე

 
67 ლოკ

25

ზვიად მაისურაძე

9:26

68 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

9:28

69 ლოკ შეც

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

 
69 ლოკ შეც

25

ზვიად მაისურაძე

21

გიორგი ხვისტანი

 
72 ლოკ შეც

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

16

ერიკ ღვინჯილია  [2]

 
72 ლოკ შეც

23

დავით გულიტაშვილი

28

გიგა გაგოშვილი

 
74 არმ დაბ

6

თორნიკე გოგლიძე

 
74 არმ შეც

6

თორნიკე გოგლიძე

20

გიორგი ქუთათელაძე

 
76 არმ დაბ

10

საბა ნიკოლავა

 
80+2   დას

17.50

9:28