აკადემია

5

31

ჯიქი $

0

.

1ლ

სბ.ილურიძე

0

.

0

.

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

5ლ

სამხარაძე, სუხაშვილი, მჭედლიშვილი, დათუნაშვილი, ხიდშელი

3

დ.კიკნაძე

0ჯ

.

0

.

სბ

.

წბ

.

აკადემია თბილისი (აკდ)

17

გოგა ქადარია  [1]

2

გელა მახარაშვილი  [2]

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4

მიხეილ აბრამიშვილი

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

პაატა ზედაშიძე

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

10

დავით მოძღვრიშვილი

11

გიორგი ჭუაძე

12

მიხეილ ახობაძე

13

სანდრო ილურიძე

14

გიორგი მელაძე

15

საბა ილურიძე

16

ლევან ლომაური  [2]

1

ბექა გვარამია  [1]

18

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

19

გიორგი ილურიძე

20

გიორგი გოგლიძე

21

ირაკლი ბეგაძე

22

სანდრო მარგიანი

23

ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ

ბესიკ გურგენიძე

წყა

.

წყა

.

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

ჯიქი გორი (ჯიქ)

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

2

ლაშა საჯაია  [2]

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

4

ვლადიმერ გოგოლიძე

5

ლევან დათუნაშვილი

6

მიხეილ ჩაჩავა

7

გიორგი მჭედლიშვილი ©

8

ნიკა სუხაშვილი

21

ლაშა ნადირაძე

23

დიტო კიკნაძე

11

შოთა სეფიაშვილი

10

ნიკა სამხარაძე

13

თეიმურაზ ჭიჭინაძე

14

ნიკა ბიწაძე

15

ირაკლი სვანიძე

16

დავით ხიდშელი  [2]

17

გენო ხელია  [1]

18

მიხეილ ფსუტური  [3]

24

თორნიკე კიკნაძე

25

ვახტანგ ჯინჭარაძე

19

ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

9

დავით კლდიაშვილი

22

დიმიტრი კალანდაძე

ექმ

ირაკლი ბერიაშვილი

წყა

დევი დევსურაშვილი

წყა

.

სტა

ვიქტორ დიდებულიძე

მნჯ

ნიკა აბაშიძე

მწვ

ვიქტორ დიდებულიძე

რეფ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

ილია საჯაია

იდ

ილია მჟავანაძე

დელ

გოგი ჯალაღონია

მე4

ბექა აქუბარდია

მდი

ლუკა გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XI ტური  *  მატჩი # 52

შაბ 26/01 2019  |  თბილისი, შევარდენი  @  15.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  14.29

 

         

1

აკდ

დ1

15.01

0:0

3 ჯიქ

10

ნიკა სამხარაძე

0:5

4 ჯიქ

23

დიტო კიკნაძე

0:7

6 ჯიქ

8

ნიკა სუხაშვილი

0:12

7 ჯიქ

23

დიტო კიკნაძე

0:14

34 ჯიქ

7

გიორგი მჭედლიშვილი ©

0:19

35 აკდ შეც

4

მიხეილ აბრამიშვილი

19

გიორგი ილურიძე

 
35 აკდ შეც

14

გიორგი მელაძე

22

სანდრო მარგიანი

 
40   შეს

15.42

0:19

         
41 ჯიქ დ2

15.55

0:19

45 ჯიქ

5

ლევან დათუნაშვილი

0:24

47 აკდ შეც

2

გელა მახარაშვილი  [2]

16

ლევან ლომაური  [2]

 
47 აკდ შეც

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

 
47 აკდ შეც

8

პაატა ზედაშიძე

20

გიორგი გოგლიძე

 
47 აკდ შეც

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

21

ირაკლი ბეგაძე

 
53 ჯიქ შეც

1

მიხეილ ორაგველიძე  [1]

17

გენო ხელია  [1]

 
55 ჯიქ შეც

2

ლაშა საჯაია  [2]

16

დავით ხიდშელი  [2]

 
55 ჯიქ შეც

21

ლაშა ნადირაძე

9

დავით კლდიაშვილი

 
61 ჯიქ

16

დავით ხიდშელი  [2]

0:29

62 ჯიქ

23

დიტო კიკნაძე

0:31

63 აკდ შეც

17

გოგა ქადარია  [1]

1

ბექა გვარამია  [1]

 
63 აკდ შეც

12

მიხეილ ახობაძე

23

ზურაბ მინდიაშვილი

 
66 ჯიქ შეც

3

გიორგი კაკაურიძე  [3]

18

მიხეილ ფსუტური  [3]

 
66 ჯიქ შეც

5

ლევან დათუნაშვილი

24

თორნიკე კიკნაძე

 
66 ჯიქ შეც

8

ნიკა სუხაშვილი

19

ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

 
66 ჯიქ შეც

14

ნიკა ბიწაძე

22

დიმიტრი კალანდაძე

 
70 ჯიქ შეც

6

მიხეილ ჩაჩავა

25

ვახტანგ ჯინჭარაძე

 
73 ჯიქ სის

10

ნიკა სამხარაძე  16.31

2

ლაშა საჯაია  [2]

 
75 ჯიქ დაბ

2

ლაშა საჯაია  [2]

10

ნიკა სამხარაძე  16.33

 
77 ჯიქ გავ

19

ნიკოლოზ ჩხიკვაძე

 
78 აკდ

15

საბა ილურიძე

5:31

80   დას

16.38

5:31