ვეფხვები $

20

23

არმია

0

.

2

ჟღენტი 2

2

გურგენიძე  2

2

გურგენიძე 2

0

.

სბ

შალიკაშვილი, კოტორაშვილი

წბ

.

0

.

1ლ

კობახიძე

0გ

.

6

კობახიძე 6

0

.

სბ

ცაბაძე, ქუთათელაძე

წბ

.

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

4

ბექა არველაძე

5

ლევან გომიაშვილი

6

ჟორა მღებრიშვილი

7

გიორგი ჟღენტი

8

ვეფხია უსტიაშვილი

9

გიორგი კოტორაშვილი

10

ვაჟა მამულაშვილი

11

გიორგი ბებიაშვილი

12

გელა ფოლადიშვილი

13

ვანო გაბროშვილი ©

14

ვაკო ლეგაშვილი

15

ლაშა გურგენიძე

16

ვანო გელაშვილი  [1]

17

ვანო მარგალიტაძე  [2]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

19

თენგო ტეტიაშვილი

20

გიორგი ჭურაძე

21

ნიკა ბეჟუაშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

დავით ლობჟანიძე

წყა

ზურა ამონაშვილი

სტა

სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

არმია თბილისი (არმ)

1

დავით ბარბაქაძე  [1]

2

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

3

ვასილ ებრალიძე  [3]

4

სოლომონ ქარუხნიშვილი  [3]

5

გიგა ჯულუხაძე

.

ბექა გუგეშაშვილი

7

ალექსანდრე კალმახელიძე ©

8

მიხეილ მასხარაშვილი

9

ალექსანდრე ნახუცრიშვილი

10

გოდერძი ჭინჭარაული

11

დავით მესხი

12

ნიკოლოზ ცირეკიძე

13

სანდრო მერკვილიშვილი

14

დაჩი პაპუნაშვილი

15

ბახვა კობახიძე

16

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

18

ვასილ მახარაძე  [3]

19

ლუკა გელაშვილი

20

გიორგი ქუთათელაძე

21

შალვა დავითაშვილი

22

შალვა მახარაშვილი

23

დავით ლაზარიშვილი

ექმ

ნიკოლოზ შათირიშვილი

წყა

დავით გურგენაძე

წყა

.

სტა

ლევან ცაბაძე

მნჯ

ბადრი ბოხუა

მწვ

ლევან ცაბაძე

რეფ

შოთა თევზაძე

იდ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

შოთა ცაგარეიშვილი

დელ

ნინო ელოშვილი

მე4

ილია საჯაია

მდი

ლუკა მუჩიაშვილი

2018-19 * დიდი 10

XII ტური  *  მატჩი # 60

კვი 03/02 2019  |  პატარძეული  @  15.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  14.46

 

         

1

არმ

დ1

15.30

0:0

3 ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

3:0

6 არმ

15

ბახვა კობახიძე

3:3

8 ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

6:3

13 არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:6

24 არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:9

27 ვფხ სბ

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

 

27 არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:12

29 ვფხ სპე

8

ვეფხია უსტიაშვილი

17

ვანო მარგალიტაძე  [2]

 

37

ვფხ დაბ

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

 

37 ვფხ დაბ

17

ვანო მარგალიტაძე  [2]

8

ვეფხია უსტიაშვილი

 
40+1 არმ შეც

5

გიგა ჯულუხაძე

19

ლუკა გელაშვილი

 
40+3

ვფხ

სბ

9

გიორგი კოტორაშვილი

 
40+4

არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:15

40+4  

შეს

16.24

6:15

         
შეს ვფხ შეც

1

გიორგი ლაფერიშვილი  [1]

16

ვანო გელაშვილი  [1]

 
შეს არმ შეც

2

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

16

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

 
შეს არმ შეც

.

ბექა გუგეშაშვილი

20

გიორგი ქუთათელაძე

 
         
41 ვფხ დ2

16.31

6:15

44 ვფხ შეს

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

 
45 არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:20

47 არმ შეც

4

სოლომონ ქარუხნიშვილი  [3]

18

ვასილ მახარაძე  [3]

49 ვფხ შეც

14

ვაკო ლეგაშვილი

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

49 ვფხ დაბ

9

გიორგი კოტორაშვილი

53 არმ სბ

16

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

53 არმ სპე

20

გიორგი ქუთათელაძე

2

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

59 არმ შეც

14

დაჩი პაპუნაშვილი

22

შალვა მახარაშვილი

59 არმ შეც

9

ალექსანდრე ნახუცრიშვილი

21

შალვა დავითაშვილი

62 ვფხ შეც

11

გიორგი ბებიაშვილი

22

გიორგი თუთბერიძე

63 არმ დაბ

16

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

63 არმ დაბ

2

ბექა მეკოკიშვილი  [2]

20

გიორგი ქუთათელაძე

66 ვფხ

7

გიორგი ჟღენტი

11:20

66

ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

13:20

68 ვფხ შეც

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

17

ვანო მარგალიტაძე  [2]

 
68 ვფხ შეც

5

ლევან გომიაშვილი

19

თენგო ტეტიაშვილი

 

68

ვფხ

შეც

9

გიორგი კოტორაშვილი

21

ნიკა ბეჟუაშვილი

 

68

არმ

შეც

22

შალვა მახარაშვილი

23

დავით ლაზარიშვილი

 
72 არმ სბ

20

გიორგი ქუთათელაძე

 
77 ვფხ შეც

6

ჟორა მღებრიშვილი

20

გიორგი ჭურაძე

 
77 არმ შეც

1

დავით ბარბაქაძე  [1]

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

 

77 ვფხ

7

გიორგი ჟღენტი

18:20

78

ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

20:20

80+5 არმ დაბ

20

გიორგი ქუთათელაძე

 

80+6 არმ

15

ბახვა კობახიძე

20:23

80+6   დას

17.22

20:23