აკადემია

26

25

ლოკომოტივი $

0

.

2ლ

სნ.ილურიძე, სბ.ილურიძე

2

სბ.ილურიძე 2

4ჯ

სბ.ილურიძე 4

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

3ლ

გასვიანი, კოპაძე, ტალახაძე

2

წიკლაური 2

2

წიკლაური 2

0

.

სბ

.

წბ

.

აკადემია თბილისი (აკდ)

1

გოგა ქადარია  [1]

2

გელა მახარაშვილი  [2]

3

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4

გიორგი ილურიძე

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

გიორგი გოგლიძე ©

9

ირაკლი ბეგაძე

10

სანდრო მარგიანი

11

ზურაბ მინდიაშვილი

12

მიხეილ ახობაძე

13

სანდრო ილურიძე

14

საბა ილურიძე

15

გიორგი მელაძე

16

ლევან ლომაური  [2]

17

ბექა გვარამია  [1]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19

მიხეილ აბრამიშვილი

20

პაატა ზედაშიძე

21

ჯიმი ღამბაშიძე

22

ერეკლე თათარაშვილი

23

დუტა ომანაშვილი

ექმ

ბესიკ გურგენიძე

წყა

თორნიკე კალანდარიშვილი

სტა

ლევან ობოლაძე

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

ლოკომოტივი თბილისი (ლოკ)

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

2

ირაკლი ქვათაძე  [2]

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

4

დაჩი კოპაძე

5

გაგა არაბული

6

ფარნავაზ გასვიანი

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

25

ზვიად მაისურაძე

9

გიორგი ნეფარიძე

10

ბექა წიკლაური

11

იოანე ხელაია

12

გიორგი ტალახაძე

13

გიგა გაგოშვილი

21

ვახტანგ კავთიძე ©

14->23

ლევან გოგოლაშვილი

16

გიორგი არაბული  [2]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

18

გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

19

გიორგი გეგია

20

თორნიკე ტურაშვილი

7

გიორგი ხვისტანი

22

ლაშა გედეხაური

.

გრიგოლ ჩახვაძე

ექმ

დავით კობახიძე

ექმ

ბესო აბრამიშვილი

წყა

სიმონ მაისურაძე

სტა

დავით ჩავლეიშვილი

მნჯ

ივანე დავითაშვილი

მწვ

დავით ჩავლეიშვილი

რეფ

თორნიკე გვირჯიშვილი

იდ

ილია საჯაია

იდ

ონისე მოგელაშვილი

იდ

ნოდარ რობიტაშვილი

დელ

გელა მიქაბერიძე

მე4

ილია მჟავანაძე

მდი

ნიკო გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XIII ტური  *  მატჩი # 64

კვი 10/02 2019  |  თბილისი, ავჭალა, ხელოვნური  @  14.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  13.25

 

         

1

აკდ

დ1

14.03

0:0

8 აკდ

13

სანდრო ილურიძე

5:0

9 აკდ

14

საბა ილურიძე

7:0

14 ლოკ

6

ფარნავაზ გასვიანი

7:5

15 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

7:7

19 აკდ

14

საბა ილურიძე

10:7

31 აკდ

14

საბა ილურიძე

13:7

34 ლოკ ნომ

14->23

ლევან გოგოლაშვილი

 

35 აკდ

14

საბა ილურიძე

18:7

36 აკდ

14

საბა ილურიძე

20:7

36 ლოკ შეც

9

გიორგი ნეფარიძე

22

ლაშა გედეხაური

 

40 ლოკ

4

დაჩი კოპაძე

20:12

40+1 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

20:14

40+1   შეს

14.46

20:14

         
41 ლოკ დ2

14.56

20:14

50 აკდ შეც

9

ირაკლი ბეგაძე

21

ჯიმი ღამბაშიძე

 

56 ლოკ

12

გიორგი ტალახაძე

20:19

58 აკდ შეც

1

გოგა ქადარია  [1]

17

ბექა გვარამია  [1]

 
58 აკდ შეც

2

გელა მახარაშვილი  [2]

16

ლევან ლომაური  [2]

 
58 აკდ შეც

3

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 
58 ლოკ შეც

5

გაგა არაბული

20

თორნიკე ტურაშვილი

 
58 ლოკ შეც

25

ზვიად მაისურაძე

19

გიორგი გეგია

 
64 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

20:22

64 ლოკ შეც

3

გიორგი ქართველიშვილი  [3]

18

გიორგი ჩხარტიშვილი  [3]

 
70 ლოკ შეც

1

ვახტანგ ქვათაძე  [1]

17

გაგა გორგასლიძე  [1]

 
71 ლოკ შეც

8

ვახტანგ ამირანაშვილი

7

გიორგი ხვისტანი

 
72 აკდ

14

საბა ილურიძე

23:22

77 ლოკ

10

ბექა წიკლაური

23:25

78 აკდ

14

საბა ილურიძე

26:25

80   დას

15.39

26:25