აკადემია

15

23

არმაზი

1შ

.

1ლ

მსტოიანი

0

.

1

მოძღვრიშვილი

0

.

სბ

ქადარია, ბეგაძე

წბ

.

0

.

3ლ

თაგაური 2, ლიპარტელიანი

1

ჯინჭველაშვილი

2

ჯინჭველაშვილი

0

.

სბ

დვალიშვილი 2, თაგაური

წბ

დვალიშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

1

ბექა გვარამია  [1]

2

გელა მახარაშვილი  [2]

3

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

4

ვანო ბურდული

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

პაატა ზედაშიძე

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

10

დავით მოძღვრიშვილი

11

ზურაბ მინდიაშვილი

12

გიორგი ჭუაძე

13

სანდრო ილურიძე

14

საბა ილურიძე

15

გიორგი მელაძე

16

ლევან ლომაური  [2]

17

გოგა ქადარია  [1]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19

გიორგი მოსულიშვილი

20

მამუკა მსტოიანი

21

ირაკლი ბეგაძე

22

კოტე ახობაძე

23

მიხეილ ახობაძე

ექმ

გუგა ადამია

წყა

თორნიკე კალანდარიშვილი

სტა

ლევან ობოლაძე

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

არმაზი მარნეული (ამზ)

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

2

ვაჟა თაგაური  [2]

3

ლევან სანიკიძე  [3]

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

5

ბესო ბარბაქაძე

6

შალვა დიდებულიძე

7

ოთარ მინაშვილი

8

ილია სპანდერაშვილი

9

ლუკა დვალიშვილი

10

გივი ცინცაძე

13

ნიკა წიკლაური

12

ბადრი ლიპარტელიანი ©

11

ნიკა გიგაური

21

ლევან ბრაგვაძე

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

18

გიორგი სოსელია  [2]

16

დათო ფხაკაძე  [1]

17

გეგი მურუსიძე  [3]

19

ლუკა მაჭარაშვილი

20

ირაკლი მოგელაძე

.

გიორგი ჭედია

22

ირაკლი მაჩხანელი

23

ბართლომე კალაძე

ექმ

ირაკლი შაორშძე

წყა

ნიკა პინაიშვილი

წყა

გიორგი ნადარეიშვილი

სტა

ზურაბ პინაიშვილი

მნჯ

ზურაბ პინაიშვილი

მწვ

ირაკლი მაჩხანელი

რეფ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

თორნიკე გვირჯიშვილი

იდ

გელა ლემონჯავა

დელ

ირაკლი დოლიძე

მე4

ოთარ დალაქიშვილი

მდი

ლუკა გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XV ტური  *  მატჩი # 73

შაბ 02/03 2019  |  თბილისი, ავჭალა  @  15.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

 

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.15

 

 

1

ამზ

დ1

15.32

0:0

13 აკდ სის

1

ბექა გვარამია  [1]  15.45

17

გოგა ქადარია  [1]

 
18 ამზ

2

ვაჟა თაგაური  [2]

0:5

19 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

0:7

24 აკდ დაბ

17

გოგა ქადარია  [1]

1

ბექა გვარამია  [1]  15.56

26 აკდ შეც

1

ბექა გვარამია  [1]

17

გოგა ქადარია  [1]

28 ამზ შეც

7

ოთარ მინაშვილი

20

ირაკლი მოგელაძე

31 აკდ შეც

2

გელა მახარაშვილი  [2]

16

ლევან ლომაური  [2]

31 აკდ შეც

3

ლაშა ტიტვინიძე  [3]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

35 ამზ

12

ბადრი ლიპარტელიანი ©

0:12

38 აკდ შეც

7

დავით ჩადუნელი

20

მამუკა მსტოიანი

40 ამზ

2

ვაჟა თაგაური  [2]

0:17

40+2 შეს

16.18

0:17

 
შეს აკდ შეც

9

ჯიმი ღამბაშიძე ©

21

ირაკლი ბეგაძე

შეს აკდ შეც

12

გიორგი ჭუაძე

23

მიხეილ ახობაძე

41 აკდ დ2

16.29

0:17

43 აკდ სბ

17

გოგა ქადარია  [1]

49 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

0:20

53 აკდ დაბ

17

გოგა ქადარია  [1]

53 აკდ სბ

21

ირაკლი ბეგაძე

53 ამზ სბ

9

ლუკა დვალიშვილი

55 აკდ შეც

15

გიორგი მელაძე

22

კოტე ახობაძე

59 აკდ

20

მამუკა მსტოიანი

5:20

61 ამზ შეც

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

17

გეგი მურუსიძე  [3]

66 აკდ დაბ

21

ირაკლი ბეგაძე

66 ამზ დაბ

9

ლუკა დვალიშვილი

66 აკდ შეც

8

პაატა ზედაშიძე

19

გიორგი მოსულიშვილი

68 ამზ სბ + წბ

9

ლუკა დვალიშვილი

69 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

8:20

71 ამზ შეც

3

ლევან სანიკიძე  [3]

18

გიორგი სოსელია  [2]

71 ამზ შეც

5

ბესო ბარბაქაძე

19

ლუკა მაჭარაშვილი

76 ამზ სბ

2

ვაჟა თაგაური  [2]

77 ამზ სპე

20

ირაკლი მოგელაძე

3

ლევან სანიკიძე  [3]

78 აკდ

7 ქულიანი საჯარიმო ლელო

15:20

80 ამზ

15

რეზი ჯინჭველაშვილი

15:23

80+3 დას

17.19

15:23