არმია $

13

18

ხარები

0

.

1

პაპუნაშვილი

1გ

კობახიძე

2

კობახიძე 2

0

.

სბ

გუგეშაშვილი, ნიკოლავა

წბ

.

0

.

2ლ

ქვლივიძე, მაჭარაშვილი

1გ

ბუჯიაშვილი

2ჯ

ბუჯიაშვილი 2

0

.

სბ

.

წბ

კოშაძე

არმია თბილისი (არმ)

1

შალვა ზვიადაური  [1]

2

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

3

ვასილ ებრალიძე  [3]

4

სოლომონ ქარუხნიშვილი

5

ვასილ მახარაძე

.

მიხეილ გორგასლიძე

7

ბექა გუგეშაშვილი

8

ალექსანდრე კალმახელიძე ©

9

გიორგი ბოხუა

10

გოდერძი ჭინჭარაული

11

დავით ლაზარიშვილი

12

ნიკოლოზ ცირეკიძე

13

სანდრო მერკვილიშვილი

14

დაჩი პაპუნაშვილი

15

ბახვა კობახიძე

16

ჯონათან პაატაშვილი  [2]

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

18

ნიკოლოზ ჩუმაშვილი  [3]

19

გიგა ჯულუხაძე

20

თორნიკე გოგლიძე

21

ალექსანდრე ნახუცრიშვილი

22

საბა ნიკოლავა

23

თედო დევიძე

ექმ

ნიკოლოზ შათირიშვილი

წყა

დავით გურგენიძე

წყა

ლაშა ბაირამაშვილი

სტა

ლევან ცაბაძე

მნჯ

ბადრი ბოხუა

მწვ

ლევან ცაბაძე

ხარები რუსთავი (ხარ)

1

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

2

უჩა აღაშვილი  [2]

3

ზვიად ესართია  [3]

4

ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

5

ნიკოლოზ ბერძული

6

ლაშა გოგიაშვილი

7

ერეკლე მაჭარაშვილი

8

გიგა ქვლივიძე

9

კობა ბუჯიაშვილი

10

გიორგი ბასილაია ©

11

ლექსო მელიქიშვილი

12

გიორგი ნათელაშვილი

13

გიორგი კოშაძე

14

ლევან ნარიმანიძე

15

ბექა ბებიაშვილი

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

17

გიგა გულორდავა  [1]

18

გიორგი გოგოლაძე  [3]

19

ლუკა გელაშვილი

20

ზვიად ციცქიშვილი

21

გიორგი პეტრიაშვილი

22

თორნიკე თეგეთაშვილი

23

გოგა გელაშვილი

ექმ

გიორგი შაორშაძე

წყა

ირაკლი ნატრიაშვილი

წყა

გურამ ქანდაურიშვილი

სტა

ზაზა ხუციშვილი

მნჯ

გია ქერაშვილი

მწვ

მამუკა მინდორაშვილი

რეფ

შოთა თევზაძე

იდ

შოთა ცაგარეიშვილი

იდ

ნიკა ამაშუკელი

დელ

გოგი ჯალაღონია

მე4

ნინო ელოშვილი

მდი

დემეტრე ცალუღელაშვილი

2018-19 * დიდი 10

XV ტური  *  მატჩი # 74

კვი 03/03 2019  |  თბილისი, ავჭალა  @  14.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  12.55

 

         

1

ხარ

დ1

14.00

0:0

24 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

0:3

32 ხარ შეც

3

ზვიად ესართია  [3]

18

გიორგი გოგოლაძე  [3]

 
33 არმ შეც

.

მიხეილ გორგასლიძე

20

თორნიკე გოგლიძე

 
36 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

0:6

39 არმ

15

ბახვა კობახიძე

3:6

40   შეს

14.46

3:6

         
41 არმ დ2

15.01

3:6

44 ხარ წბ

13

გიორგი კოშაძე

 
48 არმ შეც

9

გიორგი ბოხუა

21

ალექსანდრე ნახუცრიშვილი

 
53 არმ სბ

7

ბექა გუგეშაშვილი

 
54 ხარ შეც

1

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

17

გიგა გულორდავა  [1]

 
54 ხარ შეც

2

უჩა აღაშვილი  [2]

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 
60 არმ

15

ბახვა კობახიძე

6:6

61 ხარ შეც

11

ლექსო მელიქიშვილი

22

თორნიკე თეგეთაშვილი

61 ხარ

8

გიგა ქვლივიძე

6:11

62 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

6:13

63 არმ შეც

12

ნიკოლოზ ცირეკიძე

22

საბა ნიკოლავა

 
65 არმ დაბ

7

ბექა გუგეშაშვილი

 
66 არმ შეც

5

ვასილ მახარაძე

19

გიგა ჯულუხაძე

 
66 ხარ შეც

4

ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

20

ზვიად ციცქიშვილი

 
73 ხარ

7

ერეკლე მაჭარაშვილი

6:18

75 არმ შეც

1

შალვა ზვიადაური  [1]

17

ნიკოლოზ სომხიშვილი  [1]

 
75 არმ შეც

2

დიმიტრი ცაბაძე  [2]

16

ჯონათან პაატაშვილი  [2]

 
75 არმ შეც

3

ვასილ ებრალიძე  [3]

18

ნიკოლოზ ჩუმაშვილი  [3]

 
75 არმ შეც

11

დავით ლაზარიშვილი

23

თედო დევიძე

 
75 ხარ შეც

9

კობა ბუჯიაშვილი

21

გიორგი პეტრიაშვილი

 
76 არმ სბ

22

საბა ნიკოლავა

 
78 ხარ შეც

5

ნიკოლოზ ბერძული

19

ლუკა გელაშვილი

 
78 ხარ შეც

14

ლევან ნარიმანიძე

23

გოგა გელაშვილი

 
80+6 არმ დაბ

22

საბა ნიკოლავა

 
80+7 არმ

14

დაჩი პაპუნაშვილი

11:18

80+7 არმ

15

ბახვა კობახიძე

13:18

80+7   დას

15.55

13:18