ვეფხვები

17

17

აკადემია

0

.

2

მღებრიშვილი, მამულაშვილი

2

გურგენიძე 2

1

გურგენიძე

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

1ლ

სბ.ილურიძე

0გ

.

4ჯ

მოძღვრიშვილი 4

0

.

სბ

გ.ილურიძე

წბ

.

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

ოთო ქარჩავა  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

4

ბექა არველაძე

5

გიორგი ჟღენტი

6

გიორგი მექვაბიშვილი

7

ჟორა მღებრიშვილი

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

9

რეზი ბროძელი

10

ვაჟა მამულაშვილი

11

გიორგი ბებიაშვილი

12

ლაშა ბრეგვაძე

13

ვანო გაბროშვილი

14

ვაკო ლეგაშვილი

15

ლაშა გურგენიძე

16

მიხეილ ზურიკაშვილი  [2]

17

ლალე სურამელი  [1]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

19

თენგო ტეტიაშვილი

20

გიორგი ჭურაძე

21

ნიკა ბეჟუაშვილი

22

გელა ფოლადიშვილი

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

ზვიად ცუხიშვილი

წყა

დავით ლობჟანიძე

სტა

სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

17

გოგა ქადარია  [1]

2

ლევან ლომაური © [2]

3

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

4

ვანო ბურდული

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

გიორგი ილურიძე

9

ჯიმი ღამბაშიძე

10

დავით მოძღვრიშვილი

11

ლევან კალანდარიშვილი

12

მიხეილ ახობაძე

13

სანდრო ილურიძე

14

საბა ილურიძე

15

გიორგი მელაძე

16

გელა მახარაშვილი  [2]

1

ბექა გვარამია  [1]

18

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

19

დავით ივანოვი

20

მამუკა მსტოიანი

21

ირაკლი ბეგაძე

22

კოტე ახობაძე

23

ზურაბ მინდიაშვილი

ექმ

გუგა ადამია

წყა

ნიკა ჩიტალაძე

წყა

გიორგი ქოპილაშვილი

სტა

ლევან ობოლაძე

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

რეფ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

გიგა მშვენიერაძე

დელ

გოგი ჯალაღონია

მე4

ილია საჯაია

 მდი

ლუკა მუჩიაშვილი

2018-19 * დიდი 10

XVI ტური  *  მატჩი # 79

კვი 24/03 2019  |  პატარძეული  @  14.00

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  13.20

 

         

1

აკდ

დ1

14.01

0:0

5 აკდ სბ

8

გიორგი ილურიძე

 

7 ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

3:0

16 აკდ დაბ

8

გიორგი ილურიძე

 

28 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

3:3

31 ვფხ

7

ჟორა მღებრიშვილი

8:3

32 ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

10:3

38 ვფხ

10

ვაჟა მამულაშვილი

15:3

39 ვფხ

15

ლაშა გურგენიძე

17:3

40 აკდ შეც

7

დავით ჩადუნელი

19

დავით ივანოვი

 
40+1 ვფხ შეც

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

 
40+2   შეს

14.45

17:3

         
41 ვფხ დ2

14.58

17:3

49 აკდ შეც

9

ჯიმი ღამბაშიძე

21

ირაკლი ბეგაძე

 
51 აკდ შეც

17

გოგა ქადარია  [1]

1

ბექა გვარამია  [1]

 
51 აკდ შეც

2

ლევან ლომაური © [2]

16

გელა მახარაშვილი  [2]

 
51 აკდ შეც

3

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

18

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

 
52 ვფხ შეც

1

ოთო ქარჩავა  [1]

17

ლალე სურამელი  [1]

 
58 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

17:6

58 ვფხ შეც

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

20

გიორგი ჭურაძე

 

62 აკდ

14

საბა ილურიძე

17:11

62 აკდ შეც

15

გიორგი მელაძე

22

კოტე ახობაძე

 

71 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

17:14

71 ვფხ შეც

12

ლაშა ბრეგვაძე

22

გელა ფოლადიშვილი

 
74 ვფხ შეც

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16

მიხეილ ზურიკაშვილი  [2]

 
74 ვფხ შეც

5

გიორგი ჟღენტი

19

თენგო ტეტიაშვილი

 
74 ვფხ შეც

11

გიორგი ბებიაშვილი

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

 
79 ვფხ შეც

17

ლალე სურამელი  [1]

1

ოთო ქარჩავა  [1]

 
79 აკდ შეც

11

ლევან კალანდარიშვილი

20

მამუკა მსტოიანი

 
79 აკდ შეც

12

მიხეილ ახობაძე

23

ზურაბ მინდიაშვილი

 
80+5 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

17:17

80+5   დას

15.49

17:17