ხარები $

18

12

აკადემია $

0

.

3

თეგეთაშვილი, გოგიაშვილი, ჩომახაშვილი

0

.

1

ბუჯიაშვილი

0

.

სბ

ბებიაშვილი

წბ

.

0

.

0ლ

.

0გ

.

4ჯ

მოძღვრიშვილი 4

0

.

სბ

ბერიკაშვილი

წბ

.

ხარები რუსთავი (ხარ)

1

ნიკოლოზ ხუციშვილი  [1]

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

27

გიორგი გოგოლაძე  [3]

4

ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

5

ნიკოლოზ ბერძული

6

ერეკლე მაჭარაშვილი

7

ლაშა გოგიაშვილი

8

გიგა ქვლივიძე

9

კობა ბუჯიაშვილი

10

გიორგი ბასილაია ©

11

ლევან ნარიმანიძე

12

გიორგი ნათელაშვილი

13

გიორგი კოშაძე

14

თორნიკე თეგეთაშვილი

15

ბექა ბებიაშვილი

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

17

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

18

უჩა აღაშვილი  [3]

19

ლუკა გელაშვილი

20

ზვიად ციცქიშვილი

21

გიორგი პეტრიაშვილი

22

ლექსო მელიქიშვილი

23

დათო თაბუკაშვილი

ექმ

გიორგი შაორშაძე

წყა

ირაკლი პურიჭამიაშვილი

წყა

პაატა ბურჭულაძე

სტა

ზაზა ხუციშვილი

მნჯ

გია ქერაშვილი

მწვ

მამუკა მინდორაშვილი

აკადემია თბილისი (აკდ)

17

გოგა ქადარია  [1]

2

გელა მახარაშვილი  [2]

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4

ვანო ბურდული

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

გიორგი ილურიძე

9

ირაკლი ბეგაძე

10

დავით მოძღვრიშვილი

11

ლევან კალანდარიშვილი

12

მიხეილ ახობაძე

13

გიორგი ჭუაძე ©

14

საბა ილურიძე

15

ზურაბ მინდიაშვილი

16

ლევან ლომაური  [2]

1

ბექა გვარამია  [1]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19

დავით ივანოვი

20

მამუკა მსტოიანი

21

ჯიმი ღამბაშიძე

22

კოტე ახობაძე

23

სანდრო ილურიძე

ექმ

გუგა ადამია

წყა

თორნიკე კალანდარიშვილი

წყა

.

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

რეფ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

გიგა მშვენიერაძე

იდ

ილარიონ საჯაია

დელ

გოგი ჯალაღონია

მე4

ანა პოღოსიანი

მდი

დემეტრე ცალუღელაშვილი

2018-19 * დიდი 10

XVII ტური  *  მატჩი # 84

კვი 31/03 2019  |  რუსთავი, ახალი  @  13.45

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  13.00

 

         

1

აკდ

დ1

13.45

0:0

13 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

3:0

16

აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

3:3

26

აკდ

სბ

5

ვანო ბერიკაშვილი

 

29 ხარ

14

თორნიკე თეგეთაშვილი

8:3

33 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

8:6

36 ხარ

7

ლაშა გოგიაშვილი

13:6

36 აკდ დაბ

5

ვანო ბერიკაშვილი

 

40+1   შეს

14.30

13:6

         
შეს აკდ შეც

9

ირაკლი ბეგაძე

21

ჯიმი ღამბაშიძე

 

         
41 ხარ დ2

14.41

13:6

47 აკდ შეც

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

19

დავით ივანოვი

 
48 ხარ შეც

1

ნიკოლოზ ხუციშვილი  [1]

17

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

 
48 ხარ შეც

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 
48 ხარ შეც

27

გიორგი გოგოლაძე  [3]

18

უჩა აღაშვილი  [3]

 
49 აკდ შეც

15

ზურაბ მინდიაშვილი

22

კოტე ახობაძე

 
53 ხარ სბ

15

ბექა ბებიაშვილი

 
53 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

13:9

53 ხარ შეც

14

თორნიკე თეგეთაშვილი

22

ლექსო მელიქიშვილი

 
53 აკდ შეც

17

გოგა ქადარია  [1]

1

ბექა გვარამია  [1]

 
53 აკდ შეც

2

გელა მახარაშვილი  [2]

16

ლევან ლომაური  [2]

 
53 აკდ შეც

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 
58 ხარ შეც

5

ნიკოლოზ ბერძული

19

ლუკა გელაშვილი

 
63 ხარ დაბ

15

ბექა ბებიაშვილი

 
63 ხარ შეც

15

ბექა ბებიაშვილი

23

დათო თაბუკაშვილი

 
71 ხარ

17

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

18:9

73 ხარ შეც

7

ლაშა გოგიაშვილი

20

ზვიად ციცქიშვილი

 
73 აკდ შეც

14

საბა ილურიძე

23

სანდრო ილურიძე

 
74 ხარ შეც

9

კობა ბუჯიაშვილი

21

გიორგი პეტრიაშვილი

 
76 აკდ

10

დავით მოძღვრიშვილი

18:12

80 აკდ შეც

12

მიხეილ ახობაძე

20

მამუკა მსტოიანი

 

80+2   დას

15.30

18:12