ვეფხვები $

13

19

ხარები

0

.

1

მამულაშვილი

1გ

სუხაშვილი

2

სუხაშვილი 2

0

.

სბ

მექვაბიშვილი, ბებიაშვილი

წბ

.

0

.

3ლ

მაჭარაშვილი, ნარიმანიძე, გოგიაშვილი

2გ

ბუჯიაშვილი 2

0ჯ

.

0

.

სბ

აქუბარდია, ცუხიშვილი

წბ

.

ვეფხვები პატარძეული (ვფხ)

1

ოთო ქარჩავა  [1]

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

4

თორღვა ქაცანაშვილი

5

გიორგი ჟღენტი

6

გიორგი მექვაბიშვილი

7

ჟორა მღებრიშვილი

8

ვეფხია უსტიაშვილი ©

9

შმაგი სუხაშვილი

10

ვაჟა მამულაშვილი

11

გიორგი ბებიაშვილი

12

მურაზ გიორგაძე

13

ვანო გაბროშვილი

14

ვაკო ლეგაშვილი

15

ნიკა ბეჟუაშვილი

16

გიორგი ლაფერიშვილი  [2]

17

ვანო მარგალიტაძე  [1]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

19

ბექა არველაძე

20

თენგო ტეტიაშვილი

21

ლაშა ბრეგვაძე

22

გელა ფოლადიშვილი

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

ექმ

რომან სახოკია

წყა

დავით ლობჟანიძე

წყა

ზვიად ცუხიშვილი

სტა

სანდრო პავლიაშვილი

მნჯ

სანდრო პავლიაშვილი

მწვ

ზვიად ცუხიშვილი

ხარები რუსთავი (ხარ)

1

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

27

გიორგი გოგოლაძე  [3]

4

თორნიკე აქუბარდია

5

ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

6

ერეკლე მაჭარაშვილი

7

ლაშა გოგიაშვილი

8

გიგა ქვლივიძე

9

კობა ბუჯიაშვილი

10

გიორგი ბასილაია ©

11

ლევან ნარიმანიძე

12

გიორგი ნათელაშვილი

13

გიორგი კოშაძე

14

თორნიკე თეგეთაშვილი

15

ბექა ბებიაშვილი

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

17

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

18

უჩა აღაშვილი  [3]

19

ნიკოლოზ ბერძული

20

ზვიად ციცქიშვილი

21

გიორგი პეტრიაშვილი

22

ლექსო მელიქიშვილი

23

დათო თაბუკაშვილი

ექმ

გიორგი შაორშაძე

წყა

პაატა ბურჭულაძე

წყა

.

სტა

ზაზა ხუციშვილი

მნჯ

ზაზა ხუციშვილი

მწვ

მამუკა მინდორაშვილი

რეფ

შოთა თევზაძე

იდ

ლუკა ბუთიაშვილი

იდ

სანდრო ლომსაძე

დელ

ნინო ელოშვილი

მე4

მამუკა კვერნაძე

მდი

ლუკა მუჩიაშვილი | ნოდარ ბროლაშვილი

2018-19 * დიდი 10

XVIII ტური  *  მატჩი # 86

შაბ 06/04 2019  |  პატარძეული  @  15.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.15

 

         

1

ხარ

დ1

15.32

0:0

5 ვფხ

10

ვაჟა მამულაშვილი

5:0
6 ვფხ

9

შმაგი სუხაშვილი

7:0
10 ხარ

6

ერეკლე მაჭარაშვილი

7:5
13 ხარ

11

ლევან ნარიმანიძე

7:10
14 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

7:12
18 ხარ

7

ლაშა გოგიაშვილი

7:17
19 ხარ

9

კობა ბუჯიაშვილი

7:19
24 ვფხ სბ

6

გიორგი მექვაბიშვილი

 
32 ვფხ სბ

11

გიორგი ბებიაშვილი

 
34 ვფხ დაბ

6

გიორგი მექვაბიშვილი

 
40+1    

16.15

7:19
         
შეს ვფხ შეც

1

ოთო ქარჩავა  [1]

17

ვანო მარგალიტაძე  [1]

 
შეს ვფხ დაბ

11

გიორგი ბებიაშვილი

 
შეს ვფხ შეც

11

გიორგი ბებიაშვილი

23

გიორგი ზუკაკიშვილი

 
         
41 ვფხ დ2

16.28

7:19
44 ვფხ შეც

7

ჟორა მღებრიშვილი

20

თენგო ტეტიაშვილი

 

50 ვფხ შეც

6

გიორგი მექვაბიშვილი

19

ბექა არველაძე

 

53 ვფხ

9

შმაგი სუხაშვილი

10:19
54 ვფხ შეც

12

მურაზ გიორგაძე

22

გელა ფოლადიშვილი

 
54 ხარ შეც

1

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

17

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 
54 ხარ შეც

2

ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

16

ნიკა კევლიშვილი  [2]

 
54 ხარ შეც

27

გიორგი გოგოლაძე  [3]

18

უჩა აღაშვილი  [3]

 
55 ხარ სბ

4

თორნიკე აქუბარდია

 
61 ხარ შეც

5

ბიძინა ჯიმშიტაშვილი

19

ნიკოლოზ ბერძული

 
62 ვფხ

9

შმაგი სუხაშვილი

13:19
64 ვფხ შეც

10

ვაჟა მამულაშვილი

21

ლაშა ბრეგვაძე

 

64 ხარ დაბ

4

თორნიკე აქუბარდია

 

67 ხარ შეც

14

თორნიკე თეგეთაშვილი

23

დათო თაბუკაშვილი

 
68 ვფხ შეც

2

ლაშა შალიკაშვილი  [2]

16

გიორგი ლაფერიშვილი  [2]

 
68 ვფხ შეც

3

ალექსი მუჩიაშვილი  [3]

18

ლევან ნაკვეთაური  [3]

 
68 ხარ სბ

17

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 
69 ხარ სპე

4

თორნიკე აქუბარდია

1

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

 
72 ხარ შეც

11

ლევან ნარიმანიძე

22

ლექსო მელიქიშვილი

 
78 ხარ დაბ

17

ნიკა ცუხიშვილი  [1]

 
78 ხარ დაბ

1

ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

4

თორნიკე აქუბარდია

 
80   დას

17.13

13:19