არმაზი $

59

8

ბათუმი

0

.

9ლ

წიკლაური, ჯიმშელეიშვილი 2, დვალიშვილი, გიგაური, მინაშვილი, ჩადუნელი 2, სოსელია

7

ჯინჭველაშვილი 7

0

.

0

.

სბ

.

წბ

.

0

.

1ლ

ბერიძე

0გ

.

0ჯ

.

1

ჯაბნიძე

სბ

.

წბ

.

არმაზი მარნეული (ამზ)

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

2

ვაჟა თაგაური  [2]

3

ლევან სანიკიძე  [3]

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

5

ბესო ბარბაქაძე

6

შალვა დიდებულიძე

7

საბა ბერაძე

8

ილია სპანდერაშვილი

9

ლუკა დვალიშვილი

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

14

ნიკა გიგაური

12

გიორგი კვესელაძე

25

ბადრი ლიპარტელიანი ©

13

ნიკა წიკლაური

15

გიორგი ჭედია

16

გიორგი სოსელია  [2]

22

დათო ფხაკაძე  [1]

18

ნიკა ცეცაძე  [3]

19

თენგო გიგოლაშვილი

20

ოთარ მინაშვილი

21

ირაკლი მოგელაძე

27

მიშო ჩადუნელი

23

ლუკა მიშვიძე

ექმ

დავით კიკნაძე

წყა

პალიკო ჯიმშელაძე

სტა

ირაკლი მაჩხანელი

მნჯ

ზურაბ პინაიშვილი

მწვ

ირაკლი მაჩხანელი

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1

ალეკო შამილიშვილი  [1]

2

გიორგი ფარტენაძე  [2]

3

მურმან ჯიჯავაძე  [3]

4

ზვიად ფუტკარაძე

5

ილია გოგიბერიძე

6

გიორგი ქათამაძე

7

დავით მახარაძე

25

შოთა ცეცხლაძე

9

ლუკა ნინიძე

10

ვიტალი კირინი

11

ნიკა ბერიძე

12

თემურ დიასამიძე

13

მანუჩარ გრიგოლია

14

ალექსანდრე აბუსელიძე

15

დურმიშხან ჯაბნიძე ©

17

საბა პაქსაძე  [1] [3]

18

გიგა ხოჭოლავა  [3]

19

ზურაბ ბეჟანიძე

8

ლევან ბერიძე

21

იური ფასეიშვილი

22

ნიკა მამულაძე

23

რომან ტოგონიძე

.

  .

ექმ

ბადრი ევგენიძე

წყა

გიორგი ჭეიშვილი

სტა

.

მნჯ

გიგა ხოჭოლავა

მწვ

ირაკლი ნინიძე

რეფ

სულხან ჩიხლაძე

იდ

ილია მჟავანაძე

იდ

ლევან ბიბიჩაძე

დელ

ირაკლი დოლიძე

მე4

ილია საჯაია

მდი

ნიკო გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XVIII ტური  *  მატჩი # 89

შაბ 06/04 2019  |  ვაზისუბანი, არმაზი არენა, ხელოვნური  @  15.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.25

 

         

1

ამზ

დ1

15.30

0:0

5 ამზ

13

ნიკა წიკლაური

5:0

8 ამზ

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

10:0

9 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

12:0

15 ბთმ

15

დურმიშხან ჯაბნიძე ©

12:3

17 ბთმ შეც

3

მურმან ჯიჯავაძე  [3]

17

საბა პაქსაძე  [1] [3]

 

19 ამზ

9

ლუკა დვალიშვილი

17:3

20 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

19:3

22 ამზ

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

24:3

22 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

26:3

29 ამზ

14

ნიკა გიგაური

31:3

30 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

33:3

34 ამზ შეც

5

ბესო ბარბაქაძე

20

ოთარ მინაშვილი

 

40   შეს

16.10

33:3

         
შეს ამზ შეც

1

თორნიკე ჯიბლაძე  [1]

22

დათო ფხაკაძე  [1]

 
შეს ამზ შეც

3

ლევან სანიკიძე  [3]

18

ნიკა ცერცაძე  [3]

 
შეს ამზ შეც

7

საბა ბერაძე

21

ირაკლი მოგელაძე

 
შეს ბთმ შეც

12

თემურ დიასამიძე

22

ნიკა მამულაძე

 
         
41 ბთმ დ2

16.22

33:3

47 ამზ

20

ოთარ მინაშვილი

38:3

47 ამზ შეც

12

გიორგი კვესელაძე

27

მიშო ჩადუნელი

 

50 ამზ

27

მიშო ჩადუნელი

43:3

51 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

45:3

51 ბთმ შეც

17

საბა პაქსაძე  [1] [3]

18

გიგა ხოჭოლავა  [3]

 
54 ამზ შეც

25

ბადრი ლიპარტელიანი ©

23

ლუკა მიშვიძე

 
56 ამზ შეც

2

ვაჟა თაგაური  [2]

16

გიორგი სოსელია  [2]

 
56 ამზ შეც

8

ილია სპანდერაშვილი

19

თენგო გიგოლაშვილი

 
56 ბთმ შეც

9

ლუკა ნინიძე

21

იური ფასეიშვილი

 
58 ბთმ შეც

15

დურმიშხან ჯაბნიძე ©

8

ლევან ბერიძე

 
58 ამზ

16

გიორგი სოსელია  [2]

50:3

59 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

52:3

59 ბთმ შეც

4

ზვიად ფუტკარაძე

23

რომან ტოგონიძე

 

61 ამზ

27

მიშო ჩადუნელი

57:3

62 ამზ

10

რეზი ჯინჭველაშვილი

59:3

64 ბთმ გავ

18

გიგა ხოჭოლავა  [3]

 

68 ბთმ
ცრუ

 .

 

70 ბთმ

8

ლევან ბერიძე

59:8

75 ამზ გავ

4

კობა ჯიმშელეიშვილი

 

80   დას

17.02

59:8