აკადემია

22

20

ლელო $

2

.

1

მექერიშვილი

0

.

0

.

1

სბ.ილურიძე

სბ

ჩადუნელი

წბ

.

0

.

1ლ

მამამთავრიშვილი

0გ

.

5

კვირიკაშვილი

0

.

სბ

ლაზვიაშვილი, დუგლაძე, ბუბუტეიშვილი

წბ

.

აკადემია თბილისი (აკდ)

1

ბექა გვარამია  [1]

2

ლევან ლომაური  [2]

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

4

ვანო ბურდული

5

ვანო ბერიკაშვილი

6

ირაკლი ლუარსაბიშვილი

7

დავით ჩადუნელი

8

გიორგი ილურიძე

9

ჯიმი ღამბაშიძე

10

დავით მოძღვრიშვილი

11

გიორგი ჭუაძე ©

12

მიხეილ ახობაძე

13

სანდრო ილურიძე

14

საბა ილურიძე

15

გიორგი მელაძე

16

გელა მახარაშვილი  [2]

17

გოგა ქადარია  [1]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

19

პაატა ზედაშიძე

20

მამუკა მსტოიანი

21

ირაკლი ბეგაძე

22

კოტე ახობაძე

23

ლევან კალანდარიშვილი

ექმ

თემო ხელაშვილი

წყა

თორნიკე კალანდარიშვილი

სტა

გიორგი ქოპილაშვილი

სტა

ლევან ობოლაძე

მნჯ

გიორგი ქოპილაშვილი

მწვ

ლევან ობოლაძე

ლელო სარასენს თბილისი (ლელ)

1

არჩილ ბეჟიაშვილი  [1]

2

გიორგი ჭყოიძე © [2]

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

4

არჩილ აბესაძე

5

გრიგორ ქერდიყოშვილი

6

სანდრო მამამთავრიშვილი

7

ცისკარა ბერიაშვილი

8

თორნიკე ბუბუტეიშვილი

9

თენგო პერანიძე

10

მერაბ კვირიკაშვილი

11

აკაკი ტაბუცაძე

12

ბეჟან გავაშელიშვილი

13

რეზო ჯინჯიხაძე

14

ბექა მამუკაშვილი

15

ირაკლი ყიასაშვილი

16

სოსო ჭყოიძე  [2]

17

ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

19

იაგო გელაძე

20

თენგიზ ზამთარაძე

21

რატი ჟორჟოლიანი

22

თორნიკე ცერცვაძე

23

რამაზ ნიქაბაძე

ექმ

გიორგი მურადაშვილი

წყა

გიორგი ლომთაძე

წყა

გიორგი ჭყონია

სტა

ზურაბ ხორბალაძე

მნჯ

ოთარ პაქსაშვილი

მწვ

ლევან მაისაშვილი

რეფ

ნიკა ამაშუკელი

იდ

შოთა ცაგარეიშვილი

იდ

ონისე მოგელაშვილი

დელ

გელა მიქაბერიძე

მე4

.

მდი

ლუკა გიგინეიშვილი

2018-19 * დიდი 10

XVIII ტური  *  მატჩი # 90

შაბ 06/04 2019  |  თბილისი, ნუცუბიძის პლატო, ხელოვნური  @  15.30

წთ'

გუნდი

რა

ვინ   | როდის

ანგ

         

0

 

ნომ

გადამოწმდა  15.12

 

         

1

აკდ

დ1

15.51

0:0

5 ლელ სბ

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

 
5 ლელ სპე

7

ცისკარა ბერიაშვილი

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

 
8 აკდ

7 ქულიანი საჯარიმო ლელო

7:0

14 აკდ

14

საბა ილურიძე

10:0

15 ლელ დაბ

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

 
15 ლელ დაბ

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

7

ცისკარა ბერიაშვილი

 
23 ლელ შეც

1

არჩილ ბეჟიაშვილი  [1]

17

ნიკა სვიმონიშვილი  [1]

 
30 ლელ შეც

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

 
35 ლელ

10

მერაბ კვირიკაშვილი

10:3

40+1   შეს

16.33

10:3

         
41 ლელ დ2

16.47

10:3

43 ლელ

10

მერაბ კვირიკაშვილი

10:6

48 ლელ

10

მერაბ კვირიკაშვილი

10:9

50 აკდ შეც

1

ბექა გვარამია  [1]

17

გოგა ქადარია  [1]

 
50 აკდ შეც

2

ლევან ლომაური  [2]

16

გელა მახარაშვილი  [2]

 
50 აკდ შეც

3

რამაზ მაზმიშვილი  [3]

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

 
53 აკდ სბ

7

დავით ჩადუნელი

 
54 ლელ

10

მერაბ კვირიკაშვილი

10:12

59 აკდ შეც

9

ჯიმი ღამბაშიძე

21

ირაკლი ბეგაძე

 

60 ლელ

10

მერაბ კვირიკაშვილი

10:15

65 აკდ დაბ

7

დავით ჩადუნელი

 
68 ლელ სბ

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

 
68 ლელ სპე

8

თორნიკე ბუბუტეიშვილი

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

 
72 აკდ

7 ქულიანი საჯარიმო ლელო

17:15

74 აკდ შეც

15

გიორგი მელაძე

23

ლევან კალანდარიშვილი

 

77 ლელ

6

სანდრო მამამთავრიშვილი

17:20

77 ლელ შეც

2

გიორგი ჭყოიძე © [2]

16

სოსო ჭყოიძე  [2]

 
77 ლელ შეც

7

ცისკარა ბერიაშვილი

20

თენგიზ ზამთარაძე

 
79 ლელ დაბ

18

რევაზ დუგლაძე  [3]

 
79 ლელ დაბ

3

დავით ლაზვიაშვილი  [3]

8

თორნიკე ბუბუტეიშვილი

 
79 აკდ შეც

14

საბა ილურიძე

22

კოტე ახობაძე

 
80+2 ლელ სბ

8

თორნიკე ბუბუტეიშვილი

 
80+9 აკდ

18

ნოდარ მექერიშვილი  [3]

22:20

80+9   დას

17.43

22:20